1
00:00:05,849 --> 00:00:07,350
Proboha! Co to je?

2
00:00:07,368 --> 00:00:09,535
Nechci to slyšet, dobře?
Poslala mi to máma.

3
00:00:09,570 --> 00:00:10,653
Patřilo to tátovi.

4
00:00:10,687 --> 00:00:12,071
Máme úplně stejnej zadek.

5
00:00:12,122 --> 00:00:14,523
- Co to máš na sobě?
- Co ty máš na sobě?

6
00:00:14,541 --> 00:00:17,410
Jsem oblečenej na lekci
spalování tuků. Vím, co si myslíš.

7
00:00:17,461 --> 00:00:19,362
Nedělám to proto, že bych
to potřeboval. Inspiruji ostatní.

8
00:00:19,380 --> 00:00:21,881
Prosím tě, sundej si to.
Vypadáš jako houmlesácká tužka.

9
00:00:21,915 --> 00:00:23,549
Nesundám si to.
Mám na to povolenku.

10
00:00:23,584 --> 00:00:26,202
- Povolenku? Jakou povolenku?
- Povolenku mrtvýho táty.

11
00:00:26,220 --> 00:00:28,204
Můžu si dělat, co chci,
a kdy chci,

12
00:00:28,222 --> 00:00:29,872
a nikdo mi na to
nemůže nic říct.

13
00:00:29,890 --> 00:00:33,176
Jako právě teď.
Chci si zastepovat a ty, Jess,

14
00:00:33,210 --> 00:00:35,595
mi nesmíš říct,
že to není step.

15
00:00:40,766 --> 00:00:42,399
Nicku, tohle prostě není step.

16
00:00:42,436 --> 00:00:44,387
- Umřel mi táta!
- Já vím, ale to prostě nejde.

17
00:00:44,405 --> 00:00:47,523
Ahoj všichni. Koukněte
na ty parádní pozvánky.

18
00:00:47,557 --> 00:00:49,442
Myslíte, že je to na galavečer?
Vždycky jsem chtěl jít

19
00:00:49,493 --> 00:00:50,893
- na galavečer.
- Jo.

20
00:00:50,911 --> 00:00:52,412
Co to máš sakra na sobě?

21
00:00:52,446 --> 00:00:53,613
Povolenka mrtvýho táty.

22
........