1
00:00:02,012 --> 00:00:04,545
Spomínaš si, ako to tu vyzeralo
naposledy, keď sme tu boli?

2
00:00:05,245 --> 00:00:07,038
Aký rozdiel urobí rok, čo?

3
00:00:07,800 --> 00:00:10,274
Jeden rok, dva mesiace
a dvanásť dní.

4
00:00:11,708 --> 00:00:12,600
Ale kto by to počítal?

5
00:00:13,133 --> 00:00:15,094
To bude v poriadku. Uvidíš.

6
00:00:15,463 --> 00:00:19,258
Po tom všetkom čo Kaleipus urobil
aby sa toto stalo, v to iste dúfam.

7
00:00:19,711 --> 00:00:22,886
- Ja nehovorím o zmluve, Xena.
- Ššš.

8
00:00:34,395 --> 00:00:35,728
Solan.

9
00:00:36,694 --> 00:00:38,583
Solan, ty špinavý potkan!

10
00:00:38,650 --> 00:00:41,229
Skoro som ťa dostal!
Trénoval som.

11
00:00:41,229 --> 00:00:42,969
Veľmi pôsobivé.
Znovu to neskúšaj.

12
00:00:43,684 --> 00:00:46,860
Čo si myslíš, Gabriella?
To je poriadny stopár, že?

13
00:00:47,095 --> 00:00:49,189
Má prirodzený talent.

14
00:00:50,592 --> 00:00:52,383
- Ahoj, Solan.
- Ahoj, Gabriella.

15
00:00:52,562 --> 00:00:55,072
Počkaj čo uvidíš! Mám palicu
presne ako je tvoja!

16
00:00:55,541 --> 00:00:57,810
Naozaj? To je skvelé.

17
00:00:58,167 --> 00:01:00,650
Znie to, že si bol dosť zamestnaný
odvtedy čo sme tu boli, že?

18
00:01:00,651 --> 00:01:02,156
Spústu sa toho naučil.

19
00:01:04,500 --> 00:01:06,700
Očividne mal skvelého učiteľa.

20
00:01:09,028 --> 00:01:10,094
Zdravím, Kaleipus.

21
00:01:10,095 --> 00:01:12,452
Xena, je to už dlhá doba.

22
00:01:13,676 --> 00:01:14,813
Večnosť.

23
00:01:17,029 --> 00:01:19,810
........