1
00:00:00,295 --> 00:00:02,137
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,138 --> 00:00:04,877
<i>Přišel čas zúčtování.</i>

3
00:00:04,878 --> 00:00:07,414
<i>Supi krouží kolem naší rodiny.</i>

4
00:00:07,449 --> 00:00:08,715
<i>Kolem našeho Říma.</i>

5
00:00:08,817 --> 00:00:11,553
<i>Musíme jej odstranit</i>
ze stolce sv. Petra...

6
00:00:11,620 --> 00:00:13,153
a z tohoto světa.

7
00:00:13,188 --> 00:00:15,189
Má je pomsta, praví Pán.

8
00:00:15,290 --> 00:00:17,924
Pomsta bude naše.

9
00:00:21,196 --> 00:00:22,330
<i>Ne!</i>

10
00:00:22,364 --> 00:00:23,898
<i>Caterina Sforza.</i>

11
00:00:23,933 --> 00:00:25,901
Pokud odmítne políbit
papežský prsten,

12
00:00:26,002 --> 00:00:28,637
potáhneme ji ulicemi
Říma v řetězech!

13
00:00:28,705 --> 00:00:30,473
Chcete, abych před ním poklekla?

14
00:00:30,541 --> 00:00:31,541
<i>Poklonila se?</i>

15
00:00:31,642 --> 00:00:33,610
<i>Poklekám, jen když se mi to hodí.</i>

16
00:00:33,644 --> 00:00:36,180
<i>Caterina Sforza</i>
<i>se mnou sdílela lože.</i>

17
00:00:36,248 --> 00:00:38,382
Škemrala o naše přátelství?

18
00:00:38,416 --> 00:00:40,251
<i>Zůstává nepřítelem.</i>

19
00:00:40,286 --> 00:00:43,289
Nyní potřebujeme
nového spojence!

20
00:00:43,390 --> 00:00:44,723
Nevdám se.

21
00:00:44,758 --> 00:00:48,094
Je povinností dcery vdát
se podle přání jejího otce!

22
00:00:48,195 --> 00:00:49,563
<i>Vzdej se mým jenotkám!</i>

23
00:00:49,631 --> 00:00:50,964
Vydej se do Říma!

24
00:00:50,998 --> 00:00:54,468
........