1
00:00:00,000 --> 00:00:01,737
V předchozích dílech
The Borgias...

2
00:00:01,738 --> 00:00:04,477
Nyní je čas na zúčtování

3
00:00:04,478 --> 00:00:07,014
Supi se začínají
slétat na naši rodinu.

4
00:00:07,049 --> 00:00:08,315
Náš Řím.

5
00:00:08,417 --> 00:00:11,153
Musíme ho odstranit
ze stolice svatého Petra

6
00:00:11,220 --> 00:00:12,753
a ze světa.

7
00:00:12,788 --> 00:00:14,789
Pomsta je moje, nejsvětější pane.

8
00:00:14,890 --> 00:00:17,524
Pomsta bude naše.

9
00:00:20,796 --> 00:00:21,930
Ne!

10
00:00:21,964 --> 00:00:23,498
Catherina Sforza.

11
00:00:23,533 --> 00:00:25,501
Pokud nepolíbí papežův prsten,

12
00:00:25,602 --> 00:00:28,237
necháme ji táhnout ulicemi
Říma v řetězech!

13
00:00:28,305 --> 00:00:30,073
Chtěl bys mě nechat před ním klečet?

14
00:00:30,141 --> 00:00:31,141
Poklonit se.

15
00:00:31,242 --> 00:00:33,210
Klečím, jen když se mi to hodí.

16
00:00:33,244 --> 00:00:35,780
Catherina Sforza
se mnou sdílela lože.

17
00:00:35,848 --> 00:00:37,982
Žadonila o naše přátelství?

18
00:00:38,016 --> 00:00:39,851
Zůstává nepřítelem

19
00:00:39,886 --> 00:00:42,889
Nutně potřebujeme další spojenectví!

20
00:00:42,990 --> 00:00:44,323
Já se nevdám.

21
00:00:44,358 --> 00:00:47,694
Je to dceřina povinnost vdát
se podle otcovy volby!

22
00:00:47,795 --> 00:00:49,163
Podrob se mému vojsku!

23
00:00:49,231 --> 00:00:50,564
Pojedeme do Říma!

24
00:00:50,598 --> 00:00:54,068
........