1
00:00:00,500 --> 00:00:01,980
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,994 --> 00:00:03,211
Pokud bych mohl
svoji matku prohlásit za mrtvou,

3
00:00:04,068 --> 00:00:05,676
zdědil bych její
podíly v Barnes Global.

4
00:00:05,662 --> 00:00:07,477
Podívejte se na tu
podpisovou značku.

5
00:00:07,523 --> 00:00:11,801
- Ten rukopis je úplně stejný.
- Christophere, tvoje matka je naživu.

6
00:00:13,358 --> 00:00:15,266
Víme, o co se tu
snažíte, guvernére.

7
00:00:15,266 --> 00:00:18,159
Spolupracujete s
Harrisem Rylandem a Cliffem Barnes,

8
00:00:18,199 --> 00:00:20,091
abyste zničili
Ewingovy Energie.

9
00:00:20,122 --> 00:00:21,457
Budeme se držet plánu.

10
00:00:21,492 --> 00:00:24,048
Cliffa srazíme na kolena
tak, že mu sebereme jeho společnost.

11
00:00:24,049 --> 00:00:26,677
Ale pokud je Barnes Global
klíčem ke zničení Cliffa,

12
00:00:26,661 --> 00:00:28,249
moje matka není jediná
Pamela, kterou budeme potřebovat.

13
00:00:28,249 --> 00:00:31,668
To tvůj otec. To on stál
za tím výbuchem na plošině, Pamelo.

14
00:00:31,702 --> 00:00:34,270
- Na té plošině je vaše dcera.
- Prostě to udělejte.

15
00:00:37,634 --> 00:00:39,576
Můj otec zabil
moje miminka.

16
00:00:39,643 --> 00:00:41,114
Dej na tu práci
na plošině Ramose.

17
00:00:41,161 --> 00:00:42,467
Chci ho zcela zkompromitovat.

18
00:00:42,482 --> 00:00:46,883
- Nikdo na té plošině být neměl.
- Co jsi to sakra udělal, Drew?

19
00:00:46,817 --> 00:00:50,019
- Kdo ti to udělal?
- Slib, že to nikomu neřekneš.

20
00:00:50,054 --> 00:00:52,522
- Dobře, slibuju.
- Byl to Harris Ryland.

21
00:00:52,590 --> 00:00:53,315
Našla jsem tohle.
........