1
00:00:00,900 --> 00:00:02,905
<i>V předchozích dílech</i>

2
00:00:02,907 --> 00:00:07,651
- Je to nějaký zvláštní konzultant FBI.
- Chtěl jsem, abyste se dostal blíž

3
00:00:07,653 --> 00:00:10,927
k Hobbsovu případu. Musím vědět,
jestli jstese nedostal moc blízko.

4
00:00:10,929 --> 00:00:14,102
Co potřebujete je cesta ven z temných
míst, kam vás Jack posílá.

5
00:00:14,104 --> 00:00:16,843
Naposledy, když mě poslal
na temné místo,

6
00:00:16,845 --> 00:00:19,083
jsem si něco přinesl zpět.
- Náhradní dceru?

7
00:00:19,085 --> 00:00:22,157
- Abigail Hobbsová je podezřelá?
- Byla by dokonalou návnadou.

8
00:00:22,159 --> 00:00:25,600
- Že ano?
- Vteřinku. Tati?

9
00:00:25,602 --> 00:00:28,809
- To je pro tebe.
- Haló?

10
00:00:28,811 --> 00:00:31,016
- Oni to ví.

11
00:01:05,010 --> 00:01:07,415
Buď v klidu.
Počkej než vystřelíš.

12
00:01:49,967 --> 00:01:52,205
Můžem?
A 3, 2, 1.

13
00:01:52,207 --> 00:01:54,411
Běž.

14
00:01:56,986 --> 00:01:58,991
Byla krásná.

15
00:01:58,993 --> 00:02:01,163
Je krásná.

16
00:02:01,165 --> 00:02:03,169
Nejsou jeleni

17
00:02:03,171 --> 00:02:06,878
- emoční komplexní stvoření?
- Jo.

18
00:02:06,880 --> 00:02:11,959
Četla jsem, že jsou stejní jako
čtyřletý člověk.

19
00:02:11,961 --> 00:02:14,032
Jsou chytřejší než čtyřletý.

20
00:02:15,971 --> 00:02:19,046
A zajímají se jeden o druhého.

21
00:02:19,048 --> 00:02:21,619
Zajímají se o prostředí.

22
00:02:21,621 --> 00:02:23,625
Našlapují lehce, když jdou
lesním porostem
........