1
00:00:54,060 --> 00:01:01,361
Tento film je věnován Mótílál Kotharimu,
hraběti Mountbattenovi z Barmy, K.G.
a Panditovi Džaváharlál Nehrúovi,

2
00:01:01,487 --> 00:01:06,303
bez jejichž inspirace, věrného svědectví
a víry by nikdy nemohl vzniknout.

3
00:01:08,818 --> 00:01:12,655
Žádný život se nedá shrnout
do jednoho vyprávění.

4
00:01:12,781 --> 00:01:17,243
Každému roku života se nedá
přidělit přiměřený čas,

5
00:01:17,368 --> 00:01:22,632
nelze zahrnout každou událost
ani osobu, ovlivňující směr toho života.

6
00:01:22,799 --> 00:01:28,078
Lze jen zachovat věrnost duchu činů
a nalézt svou cestu k srdci člověka.

7
00:01:36,520 --> 00:01:42,218
NOVÉ DILLÍ, INDIE
30. LEDNA 1948

8
00:01:57,658 --> 00:02:00,027
Je jich tu víc než včera.

9
00:02:21,932 --> 00:02:25,978
Budete se modlit na zahradě.
Následujte ostatní.

10
00:02:26,687 --> 00:02:31,024
Budete se modlit na zahradě.
Následujte ostatní.

11
00:03:45,390 --> 00:03:48,435
Bratře, na modlitby už je pozdě.

12
00:03:51,188 --> 00:03:52,564
Ach, Bože!

13
00:04:44,408 --> 00:04:47,744
Předmět této obrovské úcty

14
00:04:48,120 --> 00:04:49,955
zemřel tak, jak vždy žil:

15
00:04:50,080 --> 00:04:51,164
Prostý člověk

16
00:04:51,290 --> 00:04:52,499
bez bohatství,

17
00:04:52,624 --> 00:04:54,167
bez majetku,

18
00:04:54,293 --> 00:04:56,920
bez oficiálního titulu nebo funkce.

19
00:04:57,754 --> 00:04:59,339
Mahátma Gándhí

20
00:04:59,464 --> 00:05:01,425
nebyl velitelem vojsk

21
00:05:01,550 --> 00:05:04,219
ani vládcem rozlehlých zemí.

22
00:05:04,720 --> 00:05:07,389
Nemohl se chlubit vědeckými úspěchy

23
00:05:07,514 --> 00:05:09,433
........