1
00:00:00,532 --> 00:00:04,117
Aj keď sa mi otec nezavolal
od mojich troch narodenín,

2
00:00:04,185 --> 00:00:08,349
tentokrát som dúfal,
takže som čakal do polnoci

3
00:00:08,417 --> 00:00:14,045
a keď nezavolal,
bol som kompletne...

4
00:00:15,944 --> 00:00:17,577
- zdevastovaný.
- Áno!

5
00:00:17,644 --> 00:00:18,811
Sakra!

6
00:00:18,877 --> 00:00:21,375
- Čo sa deje?
- Zarobil som si 20 babiek.

7
00:00:21,442 --> 00:00:23,776
Slovo "zdevastovaný"
som povedal ja.

8
00:00:25,413 --> 00:00:27,046
Bola som si istá,
že povie "zdesený."

9
00:00:27,114 --> 00:00:30,351
Keď sa jedná o rodinu alebo o zlé
chardonné, vždy povie "zdesený."

10
00:00:32,221 --> 00:00:34,021
Všetko v Patrickovom
živote ho spraví

11
00:00:34,089 --> 00:00:36,755
zdevastovaným, zdeseným
alebo nemým.

12
00:00:36,823 --> 00:00:38,489
Nemôžem tomu uveriť.

13
00:00:38,556 --> 00:00:40,757
Hovorím...
Neznášam vás.

14
00:00:42,595 --> 00:00:45,564
Musím povedať,
že som sklamaný.

16
00:00:52,906 --> 00:00:54,640
Sklamaný.

17
00:00:57,109 --> 00:00:59,277
Dobre. Myslím, že
viem o čo tu ide.

18
00:01:00,712 --> 00:01:02,980
V poslednom čase, si buď
"sklamaný"

19
00:01:03,048 --> 00:01:05,282
alebo "extrémne sklamaný."

20
00:01:05,350 --> 00:01:07,752
To preto, že by ste mali
spolupracovať, nie vzájomne sa napádať.

21
00:01:07,819 --> 00:01:10,920
Lacey, zo všetkých by si ty
mala najviac porozumieť Patrickovej bolesti.

22
00:01:10,988 --> 00:01:12,222
<i>Tiež máš
vzdialeného otca.</i>
........