1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Titulky by Yoda

2
00:00:14,999 --> 00:00:17,997
Prvá vec, zobudím sa,
môj Keurig kávovar je nefunkčný.

3
00:00:17,999 --> 00:00:19,997
- Ugh.
- Bez kávy, presne tak.

4
00:00:19,999 --> 00:00:22,997
Tak som išiel do Starbucks,
pretože inak nemôžem fungovať.

5
00:00:22,999 --> 00:00:23,997
Vystúpil som z auta,

6
00:00:23,999 --> 00:00:26,997
telefón mi spadne a rozbije sa o asfalt...

7
00:00:26,999 --> 00:00:27,997
Puknutá obrazovka.

8
00:00:27,999 --> 00:00:29,997
Oh, nie!

9
00:00:29,999 --> 00:00:31,997
Pozerám na tú puklinu,
nahnevaný do nepríčetnosti,

10
00:00:31,999 --> 00:00:34,997
pretože je to nový Iphone 5S
a má skvelý plánovač.

11
00:00:34,999 --> 00:00:36,997
Vráť tú vec späť.
Povedz že to tak už bolo.

12
00:00:36,999 --> 00:00:39,997
Tak, môžu ti ho nahradiť pokiaľ
dostaneš dobrého génia (apple).

13
00:00:39,999 --> 00:00:41,997
Jasné, ale čo som si všimol?

14
00:00:41,999 --> 00:00:42,997
Nie som ani v polovici príbehu.

15
00:00:42,999 --> 00:00:43,997
Jedna z mojich aplikácii chýba.

16
00:00:43,999 --> 00:00:45,997
Ikonka z pozadia.

17
00:00:45,999 --> 00:00:47,997
Nejako som ju vymazal.
- Áno, vo vačku.

18
00:00:47,999 --> 00:00:49,997
Lenže neviem ktorá chýba,

19
00:00:49,999 --> 00:00:52,997
pretože chýba
a ja si nespomínam ktorá.

20
00:00:52,999 --> 00:00:54,997
Pokiaľ ju nebudeš musieť použiť.
To kurva nenávidím.

21
00:00:54,999 --> 00:00:56,997
Kurva nenávidím!

22
00:00:56,999 --> 00:00:58,997
Takže, teraz to bude zaujímavé.

23
00:00:58,999 --> 00:01:01,997
........