1
00:00:03,265 --> 00:00:05,465
Toto stvorenie

2
00:00:05,465 --> 00:00:08,025
je zázrakom prírody.

3
00:00:11,625 --> 00:00:16,625
Jeho biológia je pevne
viazaná s oblohou.

4
00:00:20,545 --> 00:00:23,425
Má veľmi citlivé oči,

5
00:00:23,425 --> 00:00:25,025
ktoré sa zamerajú na slnko

6
00:00:25,025 --> 00:00:30,065
a umožnujú mu navigovať sa
na jeho ceste naprieč planétou.

7
00:00:33,585 --> 00:00:35,265
V určitom zmysle

8
00:00:35,265 --> 00:00:39,305
má inštinktíve porozumenie toho,
kde sa náchádza v Slnečnej sústave.

9
00:00:40,465 --> 00:00:42,425
Malý hmyzí mozog,

10
00:00:42,425 --> 00:00:46,385
spojený s pohybmi slnka a planét.

11
00:00:49,145 --> 00:00:53,745
Toto repojenie riadi monarcha
a milióny jeho bratov

12
00:00:53,745 --> 00:00:59,330
keď vykonávajú jednu z najdlhších
migrácii zo všetkých motýlich druhov.

13
00:01:05,545 --> 00:01:10,905
Vysia z týchto stromov, ktoré
nazývajú oyamel - posvätné jedle.

14
00:01:10,905 --> 00:01:16,465
Niektoré motýle začínajú svoju
cestu 4000 kilometrov odtiaľto,

15
00:01:16,465 --> 00:01:19,705
tu na severovýchode USA a Kanady.

16
00:01:19,705 --> 00:01:21,785
A počas jesene a zimy

17
00:01:21,785 --> 00:01:25,905
migrujú južne, cez Spojené Štáty

18
00:01:25,905 --> 00:01:29,665
až dorazia sem, do stredu Mexika.

19
00:01:29,665 --> 00:01:34,067
Neuveriteľné je, že žiaden motýl
sa túto cestu nikdy neučil.

20
00:01:34,067 --> 00:01:35,105
Ani nemohol,

21
00:01:35,105 --> 00:01:39,105
pretože trvá najmenej tri generácie
vykonať takúto cestu.

22
00:01:39,105 --> 00:01:41,971
Namiesto toho, je navigačný
inštinkt obsiahnutý

23
00:01:41,971 --> 00:01:47,105
........