1
00:00:01,220 --> 00:00:04,250
<i>-V předchozích dílech:</i>
-Vítejte na dně.

2
00:00:04,330 --> 00:00:10,010
<i>Po sloučení se Malcolm, Reynold
a Eddie ocitli mimo Stealth tým,</i>

3
00:00:10,090 --> 00:00:13,440
<i>nezničitelné sedmičlenné aliance,
vedené Phillipem.</i>

4
00:00:13,730 --> 00:00:17,190
<i>Ale nabírali sebedůvěru
a chtěli předvést velký krok.</i>

5
00:00:17,270 --> 00:00:20,590
Pořád mám imunitu.
Neodejdu bez poprasku.

6
00:00:20,820 --> 00:00:24,210
<i>I Phillip, velitel Stealth týmu,
byl sebevědomý.</i>

7
00:00:24,290 --> 00:00:27,130
Mám pocit,
že mám šanci na výhru.

8
00:00:27,290 --> 00:00:31,130
<i>Měl silnou alianci a věřil,
že je nic nemůže zastavit.</i>

9
00:00:31,210 --> 00:00:34,540
Krásné na tom,
mít převahu 7:3, je,

10
00:00:34,620 --> 00:00:38,640
že je všechno jedno.
Jeden z té trojky půjde domů.

11
00:00:38,720 --> 00:00:39,950
Stealth.

12
00:00:40,730 --> 00:00:43,970
<i>V soutěži o imunitu Reynold
našel sílu k vítězství.</i>

13
00:00:44,050 --> 00:00:46,020
Reynold vyhrál imunitu.

14
00:00:46,100 --> 00:00:49,890
<i>A v táboře Malcolm našel
další skrytou imunitu.</i>

15
00:00:49,970 --> 00:00:54,200
-Malcolm právě našel talisman.
-No a? Máme počty.

16
00:00:55,300 --> 00:00:58,910
<i>Stealth tým si myslel,
že hlasování bude brnkačka.</i>

17
00:00:58,990 --> 00:01:03,890
Všichni myslí na Eddieho,
protože Malcolm našel imunitu.

18
00:01:03,970 --> 00:01:08,780
<i>Ale rychle se to zvrtlo v jednu
z nejšílenějších rad Survivora.</i>

19
00:01:08,860 --> 00:01:12,430
Tohle je můj druhý talisman.
Dám ho Eddiemu.

20
00:01:13,060 --> 00:01:15,500
Už ho nějakou dobu mám.

21
00:01:15,580 --> 00:01:16,690
To je zvrat.
........