1
00:00:00,091 --> 00:00:01,526
<i>V minulých dílech Skladiště 13...</i>

2
00:00:02,026 --> 00:00:03,926
<i>Ať jsou efekty
astrolábu jakékoliv,</i>

3
00:00:03,927 --> 00:00:07,330
<i>obávám se, že to Arthurovi způsobilo</i>
<i>nějaký typ psychotického zhroucení.</i>

4
00:00:07,331 --> 00:00:09,065
Ani se nehněte!

5
00:00:09,066 --> 00:00:10,733
Artie, můžeme ti pomoct.

6
00:00:10,734 --> 00:00:13,636
Já nejsem Artie.

7
00:00:13,637 --> 00:00:15,472
<i>Když Artie použil astroláb,
změnilo ho to v zlo.</i>

8
00:00:15,473 --> 00:00:16,673
Kdo jsi?

9
00:00:16,674 --> 00:00:18,374
Stojíš mi v cestě.

10
00:00:18,475 --> 00:00:21,510
Vibrace. Právě mě
zasáhla hodně velká.

11
00:00:21,711 --> 00:00:22,647
Leeno?

12
00:00:23,948 --> 00:00:25,148
Můj bože!

13
00:00:25,649 --> 00:00:27,784
Nejvíc smrtící
artefakt ve Skladišti 8

14
00:00:27,785 --> 00:00:30,219
<i>byla divná, modrá orchidej,
která vypustila nemoc</i>

15
00:00:30,220 --> 00:00:31,653
<i>zvanou "Anglická potící nemoc."</i>

16
00:00:31,654 --> 00:00:32,957
Myslím si, že Artie se
chystá použít dýku,

17
00:00:32,958 --> 00:00:35,058
aby otevřel ten kontejner
a získal tu orchidej.

18
00:00:35,059 --> 00:00:37,126
Vypustí epidemii,
která by potencionálně

19
00:00:37,127 --> 00:00:39,562
mohla vyhubit polovinu
lidské populace.

20
00:00:39,663 --> 00:00:42,266
Vím, že tam stále jsi!
Vím, že mě slyšíš!

21
00:00:42,667 --> 00:00:43,299
<i>Zachraň mě.</i>

22
00:00:43,300 --> 00:00:45,602
- Vyháním tě!
- Claudie, ne!

........