1
00:00:00,070 --> 00:00:01,808
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,890 --> 00:00:03,563
<i>Jsme v jámě plné hadů,</i>

3
00:00:03,664 --> 00:00:05,629
<i>obklopeni jedem.</i>

4
00:00:05,697 --> 00:00:08,100
<i>Pročistíme Kolegium kardinálů.</i>

5
00:00:08,167 --> 00:00:09,835
<i>Vitelli, Orsini.</i>

6
00:00:09,908 --> 00:00:11,379
Svolejme je.

7
00:00:11,447 --> 00:00:13,049
Catherina Sforza
vás všechny zve,

8
00:00:13,117 --> 00:00:15,388
abyste se připojili k jejímu
Společenství nenávisti.

9
00:00:15,456 --> 00:00:17,629
Dokud nebude ten
borgiovský had mrtvý.

10
00:00:17,697 --> 00:00:19,636
Caterina Sforza
hledá spojence.

11
00:00:19,704 --> 00:00:22,045
Dáme ji lekci z elegence pomsty.

12
00:00:22,113 --> 00:00:23,481
<i>Existovalo spiknutí</i>

13
00:00:23,549 --> 00:00:24,783
<i>s cílem odstanit rod Borgiů.</i>

14
00:00:24,851 --> 00:00:26,785
- Tak mi povězte, co mám dělat?
- Přiznání.

15
00:00:26,853 --> 00:00:28,992
Ke zločinu, o kterém bych
ani nesnil, že jej spáchám?

16
00:00:29,060 --> 00:00:30,594
Pak ukažte na ty, kteří ano.

17
00:00:30,661 --> 00:00:32,196
Kardinále Sforzo!

18
00:00:32,263 --> 00:00:34,665
Můj strýc vyjádřil znepokojení

19
00:00:34,733 --> 00:00:37,438
při pomyšlení
na nelegitimní dítě.

20
00:00:37,506 --> 00:00:39,373
Máš prý vyjednávat
o mém věnu, bratře.

21
00:00:39,441 --> 00:00:41,209
Pokud se ti Neapol
pokusí vzít syna,

22
00:00:41,277 --> 00:00:42,744
už nikdy nepozná klid.

23
00:00:42,812 --> 00:00:44,746
Můj snoubenec
........