1
00:00:04,567 --> 00:00:06,879
Heja, heja!

2
00:00:26,816 --> 00:00:27,927
Hej.

3
00:00:27,929 --> 00:00:29,006
Kolik máš?

4
00:00:29,008 --> 00:00:30,989
176 kusů.

5
00:00:30,992 --> 00:00:32,729
Dneska bude
na burze svátek.

6
00:00:32,731 --> 00:00:34,851
To uvidíme.

7
00:00:37,010 --> 00:00:38,939
Co se děje?

8
00:00:40,872 --> 00:00:42,383
Do hajzlu!

9
00:00:51,656 --> 00:00:54,491
Tati, utíká nám stádo!

10
00:00:54,493 --> 00:00:56,596
Hej, tati!
Nech tátu jít.

11
00:00:56,598 --> 00:00:58,266
Marníme tu čas.

12
00:00:58,268 --> 00:01:00,249
Musíme je sehnat dřív
než zapadne slunce.

13
00:01:00,251 --> 00:01:02,371
Hyjé.

14
00:01:13,332 --> 00:01:14,775
Vincent Savino
z masa a kostí.

15
00:01:14,777 --> 00:01:16,879
Vídával jsem ho
v sousedství

16
00:01:16,881 --> 00:01:20,515
dokud se neodlifroval
do Havany.

17
00:01:40,747 --> 00:01:42,904
Dal jsi mi slovo.

18
00:01:42,906 --> 00:01:44,904
Řekl jsem, že se budu snažit.

19
00:01:44,906 --> 00:01:46,870
To letadlo mi právě
rozehnalo stádo.

20
00:01:46,872 --> 00:01:49,479
A co bych s tím měl
jako dělat, Ralphe?

21
00:01:49,482 --> 00:01:52,262
Můžeš začít se zaplacením
šesti přívěsů,

22
00:01:52,265 --> 00:01:53,967
které musím zítra
vrátit prázdné.

23
00:01:53,969 --> 00:01:55,220
........