1
00:00:01,257 --> 00:00:03,005
<i>V minulých dílech Mad Men...</i>

2
00:00:03,132 --> 00:00:04,608
Doufám, že na nás něco zbylo.

3
00:00:06,927 --> 00:00:10,087
<i>Budeš tu jedině,
když ti to povolím.</i>

4
00:00:10,188 --> 00:00:11,372
Je konec, Petere.

5
00:00:11,475 --> 00:00:12,694
Všechno nejlepší.

6
00:00:12,787 --> 00:00:13,844
Kolik ti bude?

7
00:00:14,500 --> 00:00:15,500
Čtyřicet.

8
00:00:15,976 --> 00:00:18,002
Až bude tobě čtyřicet,
kolik bude mně?

9
00:00:18,105 --> 00:00:19,460
Budeš mrtvý.

10
00:00:19,913 --> 00:00:21,398
Můj šéf zavolal.

11
00:00:21,520 --> 00:00:23,230
Říkal jsi starosta Lindsay.

12
00:00:25,628 --> 00:00:28,982
Musíme si dávat pozor.
Nemůžeme se zamilovat.

13
00:00:30,913 --> 00:00:35,913
MAD MEN
6x05 - The Flood

14
00:00:36,138 --> 00:00:41,138
Překlad: Warpig, DonDraper
Korekce: DonDraper, NStrauber

15
00:00:41,363 --> 00:00:46,363
www.edna.cz/mad-men

16
00:01:09,636 --> 00:01:11,637
<i>119 čtverečních metrů.</i>

17
00:01:11,672 --> 00:01:13,740
<i>Řekněme 120
s balkónem.</i>

18
00:01:13,774 --> 00:01:15,341
<i>Jedna a půl koupelny.</i>

19
00:01:15,376 --> 00:01:17,777
<i>To znamená celou vanu
a toaletu pro hosty.</i>

20
00:01:17,811 --> 00:01:19,579
<i>Dvě ložnice, jedenácté patro,</i>

21
00:01:19,613 --> 00:01:22,081
<i>jedno parkovací místo
s možností dalšího.</i>

22
00:01:22,116 --> 00:01:24,050
<i>A za 28 000 dolarů.</i>

23
00:01:24,084 --> 00:01:26,853
<i>Věřím, že to bylo
vše z vašich požadavků.</i>
........