1
00:00:02,640 --> 00:00:06,800
Existují některé velké otázky
které nás zajímají

2
00:00:06,800 --> 00:00:10,600
a znepokojují od úsvitu lidstva.

3
00:00:12,360 --> 00:00:14,280
Co je tam venku?

4
00:00:17,760 --> 00:00:19,920
Jak jsme se sem dostali?

5
00:00:23,880 --> 00:00:26,320
Z čeho je svět vytvořen?

6
00:00:29,480 --> 00:00:35,640
Příběh našeho hledání odpovědí
na tyto otázky, je příběh o vědě.

7
00:00:38,080 --> 00:00:41,280
Ze všech lidských snah,
má věda největší dopad

8
00:00:41,280 --> 00:00:45,160
na naše životy - o tom jak vidíme
svět, o tom jak vidíme sami sebe.

9
00:00:47,080 --> 00:00:51,880
Její myšlenky, její úspěchy,
její výsledky, jsou všude kolem nás.

10
00:00:52,880 --> 00:00:57,240
Tak kam dojdeme
v moderním světě?

11
00:00:57,240 --> 00:01:01,760
Je to překvapivější a lidštější,
než si možná myslíte.

12
00:01:06,480 --> 00:01:08,320
Historie vědy je celkem často,

13
00:01:08,320 --> 00:01:10,760
jako série heuréka okamžiků,

14
00:01:10,760 --> 00:01:14,360
konečné vítězství racionální mysli.

15
00:01:14,360 --> 00:01:17,040
Ale pravdou je, že síla a vášeň,

16
00:01:17,040 --> 00:01:22,160
rivalita a naprostá náhoda
hráli neméně důležitou roli.

17
00:01:25,080 --> 00:01:29,560
V této sérii, budu nabízet jiný
pohled na to, co se ve vědě udalo.

18
00:01:31,360 --> 00:01:34,920
Stejně tak se tvořilo
v laboratořích i mimo ně.

20
00:01:38,520 --> 00:01:41,320
Toto je příběh jak
historie stvořila vědu

21
00:01:41,320 --> 00:01:47,000
a věda stvořila historii a jak nápady,
které vytvořila změnili náš svět.

22
00:01:48,520 --> 00:01:55,800
To je příběh o síle,
důkazu a vášni.

22
00:01:58,220 --> 00:02:04,100
PŘÍBĚH VĚDY
........