1
00:00:33,309 --> 00:01:02,084
RECTIFY 1x02 - Sexual Peeling
Překlad: tarba

2
00:01:08,687 --> 00:01:12,624
Jsi vzhůru?

3
00:01:12,626 --> 00:01:15,326
Proč?

4
00:01:15,328 --> 00:01:18,696
Sex bez předehry.

5
00:01:18,698 --> 00:01:22,166
Hej, zlato, jsi vzhůru?

6
00:01:25,403 --> 00:01:29,005
Nebo, chceš se vzbudit?

7
00:01:29,007 --> 00:01:31,207
Dobře a vzbuzeně?

8
00:01:31,209 --> 00:01:38,247
Mmm... teď ne.

9
00:01:45,222 --> 00:01:47,257
Nejdeš pozdě do práce?

10
00:01:47,259 --> 00:01:50,561
Ne.

11
00:01:50,563 --> 00:01:52,629
Vzal jsem si volno.

12
00:01:52,631 --> 00:01:55,266
Tátův nápad.

13
00:01:55,268 --> 00:01:58,102
Bereš dneska Daniela na oběd?

15
00:01:59,706 --> 00:02:03,608
Zajdeme do Country
Kitchen v Mattsville.

16
00:02:03,610 --> 00:02:05,309
Mattsville?

17
00:02:05,311 --> 00:02:07,211
Všichni nás tady
budou sledovat.

18
00:02:07,213 --> 00:02:08,813
Je to velké sdělení,
když bychom si vyšli

19
00:02:08,815 --> 00:02:12,683
na oběd v Pawley, jako že jsme
znčehonic velcí kámoši, víš?

20
00:02:12,685 --> 00:02:14,619
Sdělení?

21
00:02:14,621 --> 00:02:17,055
Všem do obličeje, víš?

22
00:02:17,057 --> 00:02:18,423
Chci být trochu jako Švédové.

23
00:02:18,425 --> 00:02:19,958
Hrát to na obě strany.

24
00:02:19,960 --> 00:02:23,128
Zlato, neměl bys být
na jeho straně?

25
00:02:23,130 --> 00:02:25,764
........