1
00:00:10,708 --> 00:00:12,674
Podívej se tamhle.

2
00:00:22,807 --> 00:00:24,285
Co myslíš, že to je?

3
00:00:25,076 --> 00:00:26,772
Nakažené nory psouna prériového.

4
00:00:26,835 --> 00:00:30,341
Vlezou pod zem a zemřou.
A nakazí tím zemi.

5
00:00:31,729 --> 00:00:33,064
Vykopej je.

6
00:00:41,801 --> 00:00:42,868
Myslím, že je mám.

7
00:00:42,869 --> 00:00:44,058
Počkej.

8
00:00:45,291 --> 00:00:46,562
Dej mi to.

9
00:00:48,383 --> 00:00:49,795
Co se děje?

10
00:00:54,486 --> 00:00:56,201
To nejsou psouni.

11
00:01:15,756 --> 00:01:17,441
"Starosta Bennett
velmi těsně bojuje

12
00:01:17,442 --> 00:01:19,939
s nováčkem Gradym
ve volbách ve Vegas."

13
00:01:20,256 --> 00:01:21,773
Velmi těsně je dobrý.

14
00:01:22,177 --> 00:01:23,525
Pokud máš vsazeno na oba koně.

15
00:01:23,534 --> 00:01:24,889
My vsadili pouze na Gradyho.

16
00:01:25,100 --> 00:01:26,164
Jen říkám,

17
00:01:26,166 --> 00:01:28,450
že ještě nedávno tenhle chlapík
neměl vůbec žádnou šanci.

18
00:01:28,452 --> 00:01:30,587
Teď je kousek od toho,
aby to vyhrál.

19
00:01:30,588 --> 00:01:32,714
Rede, kousek není dost dobrý.

20
00:01:32,776 --> 00:01:34,172
Potřebujeme dostat
Bennetta z úřadu,

21
00:01:34,174 --> 00:01:36,071
než nám všechno zkrouhne.

22
00:01:36,072 --> 00:01:38,772
Vincente, udělali jsme
pro Gradyho vše, co šlo.

23
00:01:38,957 --> 00:01:41,714
Já mluvil s naším přítelem,
který dodává hlasovací stroje.

........