1
00:01:03,218 --> 00:01:04,418
"V predchádzajúcej časti "Roots":

2
00:01:04,622 --> 00:01:08,801
Kizzy, tu si.
Tu si.

3
00:01:09,321 --> 00:01:12,280
Priatežka moja.
Moja najdrahšia priateľka.

4
00:01:12,520 --> 00:01:14,360
To je cestovný pas.

5
00:01:14,783 --> 00:01:18,342
Noah sa priznal.
Kizzy mu ho sfalšovala.

6
00:01:18,543 --> 00:01:22,182
Noah je predaný, to,
čo z neho zostalo. Aj Kizzy.

7
00:01:22,382 --> 00:01:26,964
Och, Bože, nie.
Nie, massa, nemôžete predať aj Kizzy.

8
00:01:27,190 --> 00:01:29,604
Mami! Mami!

9
00:01:30,284 --> 00:01:32,364
- Och, nie! Prosím, nie.
- Mami! Mami!

10
00:01:33,243 --> 00:01:36,115
Slečna Anne, prosím, nie!

11
00:01:36,337 --> 00:01:40,626
- Poďme, nemám na to celú noc.
- Prosím.

12
00:01:42,625 --> 00:01:44,628
Budem sa vydávať.

13
00:01:44,848 --> 00:01:48,500
Ja viem.
Súhlasil som s tým, nie?

14
00:01:49,767 --> 00:01:51,607
A teraz druhú čižmu, Kizzy.

15
00:01:51,807 --> 00:01:56,527
- Nemôžem si ťa vziať a nič na tom nezmením.
- Myslíš si, že je lepší ako ja.

16
00:01:56,746 --> 00:02:00,069
- To som nepovedala.
- Viem, že massa Moore bol tu.

17
00:02:00,709 --> 00:02:05,109
Massa môže mať moje telo,
ale nebude mať moju dušu.

18
00:02:05,324 --> 00:02:08,358
Nevezme mi môj sen
byť slobodnou ženou.

19
00:02:08,574 --> 00:02:11,091
Ty si teraz môj hlavný cvičitež.

20
00:02:11,371 --> 00:02:14,570
Na kohútích zápasoch sa bude
hovoriť o dvoch menách:

21
00:02:14,827 --> 00:02:18,057
Tom Moore a jeho chlapec George.

22
00:02:18,272 --> 00:02:20,713
Milujem byť cvičiteľom kohútov.
........