1
00:00:11,633 --> 00:00:13,599
Podívej se tamhle.

2
00:00:23,732 --> 00:00:25,210
Co myslíš, že to je?

3
00:00:26,001 --> 00:00:27,697
Nakažené nory psouna prériového.

4
00:00:27,760 --> 00:00:31,266
Vlezou pod zem a zemřou.
A nakazí tím zemi.

5
00:00:32,654 --> 00:00:33,989
Vykopej je.

6
00:00:42,726 --> 00:00:43,793
Myslím, že je mám.

7
00:00:43,794 --> 00:00:44,983
Počkej.

8
00:00:46,216 --> 00:00:47,487
Dej mi to.

9
00:00:49,308 --> 00:00:50,720
Co se děje?

10
00:00:55,411 --> 00:00:57,126
To nejsou psouni.

11
00:01:16,681 --> 00:01:18,366
"Starosta Bennett
velmi těsně bojuje

12
00:01:18,367 --> 00:01:20,864
s nováčkem Gradym
ve volbách ve Vegas."

13
00:01:21,181 --> 00:01:22,698
Velmi těsně je dobrý.

14
00:01:23,102 --> 00:01:24,450
Pokud máš vsazeno na oba koně.

15
00:01:24,459 --> 00:01:25,814
My vsadili pouze na Gradyho.

16
00:01:26,025 --> 00:01:27,089
Jen říkám,

17
00:01:27,091 --> 00:01:29,375
že ještě nedávno tenhle chlapík
neměl vůbec žádnou šanci.

18
00:01:29,377 --> 00:01:31,512
Teď je kousek od toho,
aby to vyhrál.

19
00:01:31,513 --> 00:01:33,639
Rede, kousek není dost dobrý.

20
00:01:33,701 --> 00:01:35,097
Potřebujeme dostat
Bennetta z úřadu,

21
00:01:35,099 --> 00:01:36,996
než nám všechno zkrouhne.

22
00:01:36,997 --> 00:01:39,697
Vincente, udělali jsme
pro Gradyho vše, co šlo.

23
00:01:39,882 --> 00:01:42,639
Já mluvil s naším přítelem,
který dodává hlasovací stroje.

........