1
00:00:00,000 --> 00:00:19,243

2
00:01:03,035 --> 00:01:06,394
Ó Múzy plamenné,

3
00:01:06,395 --> 00:01:09,954
jež vzlétla by až v obraznosti nejskvělejší týn,

4
00:01:09,955 --> 00:01:14,394
jevištěm říše, herci knížata

5
00:01:14,395 --> 00:01:17,075
a králi diváky scén nádherných.

6
00:01:19,035 --> 00:01:24,795
Tu Jindřich rekovný v plné slávě
by na sebe Martovu vzal podobu.

7
00:01:35,155 --> 00:01:38,594
V tom kruhu stěn si myslem sevřeny,
že jsou

8
00:01:38,595 --> 00:01:40,674
dvě říše mohutné,

9
00:01:40,675 --> 00:01:43,874
jichž vztyčená a vzdorovitá čela

10
00:01:43,875 --> 00:01:46,515
hrozivé a úzké moře dělí od sebe.

11
00:01:51,235 --> 00:01:57,474
Může tato hřiště širost obemknout francouzských polí?

12
00:01:57,475 --> 00:02:00,594
Stěstnat můžeme-li v ten okruh roubený

13
00:02:00,595 --> 00:02:05,755
jen přílbice, jež děsily kdys agincourtský vzduch?

14
00:02:09,195 --> 00:02:14,754
Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

15
00:02:14,755 --> 00:02:16,114
Amen.

16
00:02:16,115 --> 00:02:20,754
Tož nás,
jen nicky v tomto velkém počtu,

17
00:02:20,755 --> 00:02:24,594
nechte působit na svou obraznost.

18
00:02:24,595 --> 00:02:29,675
Co schází, v myšlenkách si doplňte...

19
00:02:34,115 --> 00:02:37,834
...ve své mysli krále zdobit musíte,

20
00:02:37,835 --> 00:02:42,874
je vodit sem i tam, se přes čas nést

21
00:02:42,875 --> 00:02:47,235
a děje mnohých roků v sutkovou klást hodinu.

22
00:02:48,875 --> 00:02:55,035
Mne vaše vůle nech jak Chorus provázet těch dějů běh.

23
00:03:18,035 --> 00:03:20,834
Král milosti je pln
a ohleduplnosti šetrné.

24
00:03:20,835 --> 00:03:23,194
A svaté církvi věrně oddaný.

25
........