1
00:00:02,002 --> 00:00:04,994
<i>A nyní příběh o bohaté rodině,
která přišla o všechno...</i>

2
00:00:05,105 --> 00:00:07,164
<i>a o synovi, který
neměl na výběr...</i>

3
00:00:07,273 --> 00:00:09,605
<i>a musel je držet pohromadě.</i>

4
00:00:15,115 --> 00:00:16,776
<i>Je to Arrested Development.</i>

5
00:00:20,620 --> 00:00:22,588
<i>Tohle je Michael Bluth.</i>

6
00:00:22,689 --> 00:00:26,887
<i>Právě teď bere svého syna, George Michaela,
vstříc novému životu v Arizoně.</i>

7
00:00:26,993 --> 00:00:29,757
Phoenix, Arizona, hm?
To je ono, chlapče.

8
00:00:29,863 --> 00:00:31,854
Jsme volní.

9
00:00:31,965 --> 00:00:33,956
Půjdeme za svými sny, víš?

10
00:00:34,067 --> 00:00:36,968
A víš, co je na tom to nejlepší?
Že už nemusíme pracovat pro rodinu.

11
00:00:37,070 --> 00:00:40,369
Jo, ale neříkals-
neříkals vždycky "rodina především"?

12
00:00:40,473 --> 00:00:45,137
Ano, to jsem říkal.
Ale tohle není rodina, okay?

13
00:00:45,245 --> 00:00:49,181
Je to banda hamižných, sobeckých lidí,
kteří mají nos podobný, jako my.

14
00:00:49,282 --> 00:00:52,683
- A teta Lindsay.
- Ona není má pravá teta?

15
00:00:52,786 --> 00:00:56,051
Nemá pravý nos. Sežeň si její fotku,
když jí byl 14, v koupací čepici.

16
00:00:56,156 --> 00:00:58,124
Vypadala jako jestřáb.

17
00:00:58,224 --> 00:01:02,320
Celý rok jsme s těmi lidm žili
v tom pitomém modelovém domě...

18
00:01:02,429 --> 00:01:04,590
a celou tu dobu nám jen lhali.

19
00:01:04,697 --> 00:01:08,565
<i>Nejnovější lež byla ta, že měl
Michaelův otec infarkt ve vězení.</i>

20
00:01:08,668 --> 00:01:11,398
- Ztratili jsme ho.

21
00:01:11,504 --> 00:01:15,235
<i>To, co chtěl onen doktor říci, bylo,
že George senior utekl..</i>

22
00:01:15,341 --> 00:01:18,936
<i>Což dokázal za použití rodinného
........