1
00:00:17,984 --> 00:00:19,999
Fantastico.

2
00:00:26,859 --> 00:00:29,378
- Kontroluješ mi puls?
- Nehýbala ses.

3
00:00:32,503 --> 00:00:34,812
No, byla to zábava.

4
00:00:37,476 --> 00:00:40,314
Nevím, co říct.

5
00:00:40,979 --> 00:00:43,216
- Mám nápad. Zůstaň tu, dobře?
- Dobře.

6
00:00:43,235 --> 00:00:45,910
- Nech mě něco udělat.
Zůstaň tu. - Dobře.

7
00:01:07,335 --> 00:01:09,358
Potřebujeme nějaký dezert.

8
00:01:13,032 --> 00:01:14,982
To je moc.

9
00:01:16,083 --> 00:01:18,201
Ne, to rozhodně dělat nebudu.

10
00:01:22,503 --> 00:01:23,797
Bobe!

11
00:01:23,914 --> 00:01:26,386
Ty. To jsi ty.

12
00:01:26,405 --> 00:01:28,861
- Nick. - Jasně. Nick.
Jak jsem to mohl zapomenout?

13
00:01:28,873 --> 00:01:32,176
Promiňte, že ruším.
Wilson mě pustil dovnitř.

14
00:01:32,836 --> 00:01:34,231
K čemu tohle máš?

15
00:01:34,256 --> 00:01:36,637
Vypadá to jako jídlo pro ženskou.

16
00:01:36,747 --> 00:01:37,966
To je pro Wilsona.

17
00:01:37,996 --> 00:01:40,052
Wilsone, tady máš
svůj grapefruit,

18
00:01:40,073 --> 00:01:42,417
koláč a vajíčka, přesně tak,
jak je máš rád.

19
00:01:42,435 --> 00:01:45,160
- To je kvůli mým narozeninám?
- Ty máš narozeniny?

20
00:01:45,421 --> 00:01:47,837
Proto jsem tohle udělal,
protože máš narozeniny.

21
00:01:47,863 --> 00:01:50,248
Vím, že lžeš, a bolí to,

22
00:01:50,664 --> 00:01:53,538
- ale stejně to sním.
- Uvidíme se, Wilsone.

23
00:01:53,985 --> 00:01:56,073
........