1
00:00:00,580 --> 00:00:02,612
Daniel Holden
byl tento týden

2
00:00:02,614 --> 00:00:05,316
propuštěn z vězení...
Jak se ohledně toho cítíte?

3
00:00:05,318 --> 00:00:08,252
Jsem naštvaná.

4
00:00:08,254 --> 00:00:09,855
To je jasné.

5
00:00:09,857 --> 00:00:12,725
Stále věříte, že je
Daniel Holden vinen?

6
00:00:12,727 --> 00:00:14,260
Cože?

7
00:00:14,262 --> 00:00:16,063
Vinen?

8
00:00:16,065 --> 00:00:20,769
Je vinen a dočká se pekla!

9
00:00:20,771 --> 00:00:26,139
Daniel Holden zavraždil mou holčičku,
a byl odsouzen k smrti.

10
00:00:26,141 --> 00:00:29,609
Proč není mrtvý, co?

11
00:00:29,611 --> 00:00:32,044
Proč nejsi mrtvý,
Danieli Holdene?

12
00:00:32,046 --> 00:00:33,646
Proč nejsi mrtvý?

13
00:00:37,791 --> 00:01:03,781
RECTIFY 1x03 - Modern Times
Překlad: tarba

15
00:03:21,354 --> 00:03:23,556
Haló?

16
00:03:27,295 --> 00:03:31,298
Ahoj, Danieli.

17
00:03:31,300 --> 00:03:32,266
Jsi vzhůru?

18
00:03:32,268 --> 00:03:33,233
Jo.

19
00:03:33,235 --> 00:03:38,639
Napadlo mě, že bychom dneska
mohli zajít do útočiště.

20
00:03:38,641 --> 00:03:41,409
Pamatuješ na útočiště?

21
00:03:41,411 --> 00:03:43,477
Pořád tam je.

22
00:03:43,479 --> 00:03:46,013
Teď mají paviána.

23
00:03:46,015 --> 00:03:47,882
Pavián.

24
00:03:47,884 --> 00:03:51,252
Jo, jen jednoho.

25
........