1
00:00:00,401 --> 00:00:02,116
Děkujeme, že jste počkala,
slečno Piercová.

2
00:00:02,650 --> 00:00:04,217
Jenom Brittany, prosím.

3
00:00:04,252 --> 00:00:05,202
Brittany,

4
00:00:05,253 --> 00:00:07,370
to je Dr. Leonard Hauptman.

5
00:00:07,421 --> 00:00:09,289
Já jsem Dr. Donald Langdon,

6
00:00:09,323 --> 00:00:12,125
děkan a vedoucí
matematické fakulty na MIT.

7
00:00:12,159 --> 00:00:13,960
Brittany,

8
00:00:13,995 --> 00:00:16,463
když jsme se dozvěděli
o tvém studijním průměru,

9
00:00:16,497 --> 00:00:17,964
byli jsme trochu skeptičtí.

10
00:00:17,998 --> 00:00:23,169
Průměr 4,49
snad nikdy nikdo neměl.

11
00:00:23,204 --> 00:00:25,906
Znamenalo by to, že jsi nikdy neměla
lepší známku než čtyřku.

12
00:00:25,940 --> 00:00:28,642
Proto jste mi dneska dali
ten test z matematiky?

13
00:00:28,676 --> 00:00:34,832
Museli jsme se ujistit,
že na MIT patříš.

14
00:00:34,866 --> 00:00:36,433
A jak jsem si vedla?

15
00:00:36,484 --> 00:00:37,767
Máš nula bodů.

16
00:00:37,818 --> 00:00:41,755
Brittany, nezvládáš ani
nejzákladnější početní operace

17
00:00:41,789 --> 00:00:45,024
a nechápu, proč jsi nemohla
psát tužkou, jak bylo v pokynech.

18
00:00:45,042 --> 00:00:46,961
Náš vyhodnocovací program se rozbil,

19
00:00:46,995 --> 00:00:49,812
jelikož nepobral
barevně vybarvená kolečka u odpovědí.

20
00:00:49,847 --> 00:00:51,364
Pardon.

21
00:00:51,398 --> 00:00:55,636
Nicméně se tě chceme zeptat
na ta čísla,

22
00:00:55,670 --> 00:00:58,338
co jsi načmárala
na druhou stranu testu.

........