1
00:00:00,513 --> 00:00:04,116
- <i>Od chvíle, kdy jsme se poznali...</i>
- <i>Jsme věděli, že nic už nebude stejné.</i>

2
00:00:04,118 --> 00:00:07,229
- <i>Zachránil mi život.</i>
- <i>A ona zachránila ten můj.</i>

3
00:00:07,231 --> 00:00:10,324
- <i>Jsme si souzeni.</i>
- <i>Ale víme, že to nebude jednoduché.</i>

4
00:00:11,226 --> 00:00:13,848
<i>I když bychom spolu neměli být,</i>

5
00:00:14,222 --> 00:00:16,255
<i>Budeme riskovat všechno,
abychom byli spolu.</i>

6
00:00:16,357 --> 00:00:19,275
Tak moc tě miluju.

7
00:00:21,488 --> 00:00:26,838
- <i>V minulých dílech...</i>
- Našel jsem ho.

8
00:00:28,133 --> 00:00:30,166
Ale musíme ho dostat rychle.

9
00:00:30,968 --> 00:00:33,987
Většinu času jsi sám sebou, že?
Bez jakýchkoliv léků?

10
00:00:33,989 --> 00:00:37,190
Kdybych nebral svoje léky,
byl bych celou dobu úplně mimo.

11
00:00:37,192 --> 00:00:40,476
- <i>Chceš moje DNA?</i>
- <i>Jenom vzorek krve.</i>

12
00:00:40,478 --> 00:00:41,811
<i>Pak nebude potřebovat žádné léky.</i>

13
00:00:41,813 --> 00:00:43,947
<i>Rád ti dám svoje léky,
abys je mohl vyzkoušet.</i>

14
00:00:43,949 --> 00:00:48,418
<i>Jestli je bude brát, zabijí
ho</i> za dva, maximálně tři roky.

15
00:00:48,420 --> 00:00:51,988
No tak. Dobré tři roky,
kdy budeme moct dělat tohle.

16
00:00:51,990 --> 00:00:54,090
To je lepší budoucnost,
než jakou jsme měli ráno.

17
00:00:54,092 --> 00:00:55,208
Ne, není.

18
00:00:55,210 --> 00:00:59,295
Udělala jsem testy Vincentovy krve.
Půjde to. Je tu jenom jedna drobnost.

19
00:00:59,297 --> 00:01:02,716
Kvůli tomu, co od něj
potřebuješ, to nepřežije.

20
00:01:02,718 --> 00:01:05,334
Co bude potřeba.

21
00:01:18,650 --> 00:01:21,735
- To latté je výborné.
- Jo.

22
........