1
00:00:00,000 --> 00:00:02,017
V predchádzajúcich dieloch
ste videli...

2
00:00:02,052 --> 00:00:03,697
Majetok jedného z kardinálov...

3
00:00:03,771 --> 00:00:04,599
Boli to dlhy.

4
00:00:04,677 --> 00:00:07,919
Pokladňa sa plní, ale nie až tak,
že by sme mohli vyzbrojiť armádu.

5
00:00:07,920 --> 00:00:11,547
Catherina Sforza zbiera spojencov
ako mršina muchy.

6
00:00:11,582 --> 00:00:12,756
Nakoniec z toho bude vojna.

7
00:00:12,791 --> 00:00:13,971
Čo čakáš, že spravím?

8
00:00:14,006 --> 00:00:15,249
Daj mi velenie!

9
00:00:15,284 --> 00:00:19,540
Spojenectvo talianskych rodín.
Spolu budeme neporaziteľní.

10
00:00:19,575 --> 00:00:20,871
Budeš nás viesť ty, žena?

11
00:00:20,906 --> 00:00:23,427
Moja nenávisť k borgiovskému
pápežovi je už verejne známa.

12
00:00:23,462 --> 00:00:25,223
Syn Catheriny Sforzy, Benito.

13
00:00:25,224 --> 00:00:28,011
Pamätaj si tento okamih ako
akt milosrdenstva.

14
00:00:28,046 --> 00:00:29,867
Tento pes sa vráti a bude kúsať.

15
00:00:29,900 --> 00:00:31,177
Pozdvihnime čaše!

16
00:00:31,212 --> 00:00:33,465
Na túto rodinu, ktorú vítame
ako našu vlastnú.

17
00:00:33,500 --> 00:00:35,768
Mám dieťa, ktoré musí
počuť tieto slová...

18
00:00:35,803 --> 00:00:38,449
Privítali by sme akékoľvek
ovocie vašeho zväzku.

19
00:00:38,484 --> 00:00:40,617
Na všetko ostatné ovocie
je najlepšie zabudnúť.

20
00:00:40,652 --> 00:00:43,841
Mám priniesť dieťa do
tohto divadla krutosti?

21
00:00:44,876 --> 00:00:47,528
No teraz je aspoň táto voľba
na vás, pani moja.

22
00:00:47,563 --> 00:00:48,700
Vaša Výsosť.

........