1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074


2
00:01:01,290 --> 00:01:03,724
Skvělé, skvělé, báječné!
Moje dcera se ztratila.

3
00:01:03,890 --> 00:01:05,801
Jsem zkrátka hrozná v dávání instrukcí!

4
00:01:05,970 --> 00:01:08,200
Dorothy, to já jsem dala Kate
do telefonu instrukce.

5
00:01:08,370 --> 00:01:10,884
A ty jsi kdo? Rand McNally (GPS)?

6
00:01:11,770 --> 00:01:13,647
Ty jsi nemohla udělat chybu?

7
00:01:15,010 --> 00:01:17,001
Mám tohle někam položit?

8
00:01:17,370 --> 00:01:20,840
Ne Rose, jdi na roh
a otevři si tam stánek.

9
00:01:23,210 --> 00:01:28,125
- Dorothy!
- Promiň, promiň. Jsem nesvá z toho
chlapce, kterého Kate přivede.

10
00:01:28,290 --> 00:01:30,201
Myslíš, že je to vážné?

11
00:01:30,370 --> 00:01:32,486
Už spolu chodí půl roku.

12
00:01:32,650 --> 00:01:35,528
Žádný muž jí tak dlouho nezajímal.
Kromě Paula McCartneyho.

13
00:01:36,930 --> 00:01:39,364
Kate chodila s Paul McCartneyem?

14
00:01:41,090 --> 00:01:43,684
Ano Rose, chtěli se zasnoubit,

15
00:01:43,850 --> 00:01:46,080
ale já trvala na tom,
že nejdřív dokončí základní školu.

16
00:01:48,210 --> 00:01:50,246
Víš něco o víc rodině toho chlapce?

17
00:01:50,410 --> 00:01:52,207
Vím jen, že je to lékař.

18
00:01:52,370 --> 00:01:55,646
Doktor?
Do háje se zbytkem rodiny!

19
00:01:55,810 --> 00:01:58,085
Víš, kolik si v dnešní době lékař vydělá?

20
00:01:58,490 --> 00:02:00,606
Ne, je mi jedno, čím se živí.

21
00:02:00,770 --> 00:02:05,127
Mám na mysli, že to důležité je,
že on a Kate mají dobrý vztah.

22
00:02:06,370 --> 00:02:10,522
Ovšem jestli se vezmou,
budu z každé střechy v Miami křičet:

23
00:02:10,690 --> 00:02:12,408
........