1
00:01:49,806 --> 00:02:18,651
RECTIFY 1x05 - Drip, Drip
Překlad: tarba

2
00:02:53,359 --> 00:02:56,026
Hej.

4
00:02:56,028 --> 00:02:58,149
Já tě znám.

5
00:03:03,136 --> 00:03:05,303
Kam jedeš?

6
00:03:05,305 --> 00:03:08,873
Nevím.

7
00:03:08,875 --> 00:03:13,678
Ne každý, kdo bloudí,
je ztracený.

8
00:03:13,680 --> 00:03:17,682
Jo.

9
00:03:17,684 --> 00:03:19,651
Než to dořešíš, myslíš,
že bys mi mohl pomoct

10
00:03:19,653 --> 00:03:22,520
s uklízením?

11
00:03:22,522 --> 00:03:24,656
Klidně.

12
00:03:25,792 --> 00:03:27,892
Můžeš.

13
00:03:51,218 --> 00:03:53,586
Jak ses sem dostal?

14
00:03:53,588 --> 00:03:55,321
Skrz zeď.

15
00:03:59,560 --> 00:04:01,561
Nemožné.

17
00:04:04,233 --> 00:04:06,767
Je to divné, ne?

18
00:04:08,269 --> 00:04:09,670
Co?

19
00:04:09,672 --> 00:04:13,007
Že vím přesně, kdy umřu.

20
00:04:14,676 --> 00:04:18,046
To je moc smutné, Kerwine.

21
00:04:18,048 --> 00:04:21,550
Má to své výhody.

22
00:04:21,552 --> 00:04:23,719
Můžeš truchlit za svou
vlastní smrt.

23
00:05:21,648 --> 00:05:23,348
Zapomněl jsem klíč.

25
00:06:05,858 --> 00:06:09,393
Hej, můžu tu zůstat s nima?

26
00:06:09,395 --> 00:06:11,395
Nee, budou v pohodě.

27
00:06:11,397 --> 00:06:13,197
To já potřebuju společnost.

........