1
00:00:04,700 --> 00:00:07,380
Existují některé velké otázky

2
00:00:07,380 --> 00:00:12,660
které nás zajímají a
znepokojují od úsvitu lidstva.

3
00:00:14,220 --> 00:00:16,540
Co je tam venku?

4
00:00:19,820 --> 00:00:21,620
Jak jsme se sem dostali?

5
00:00:25,660 --> 00:00:28,500
Z čeho je svět vytvořen?

6
00:00:31,580 --> 00:00:37,860
Příběh našeho hledání odpovědí
na tyto otázky, je příběh o vědě.

7
00:00:39,540 --> 00:00:44,300
Ze všech lidských snah, má věda
největší dopad na naše životy -

8
00:00:44,300 --> 00:00:47,460
o tom jak vidíme svět,
o tom jak vidíme sami sebe.

9
00:00:47,460 --> 00:00:54,980
Její myšlenky, její úspěchy,
její výsledky, jsou všude kolem nás.

10
00:00:54,980 --> 00:00:59,500
Tak kam dojdeme
v moderním světě?

11
00:00:59,500 --> 00:01:03,980
Je to překvapivější a lidštější,
než si možná myslíte.

12
00:01:08,700 --> 00:01:13,220
Historie vědy je celkem často,
jako série heuréka okamžiků,

13
00:01:13,220 --> 00:01:15,900
konečné vítězství racionální mysli.

14
00:01:15,900 --> 00:01:19,180
Ale pravdou je, že síla a vášeň,

15
00:01:19,180 --> 00:01:24,380
rivalita a naprostá náhoda
hráli neméně důležitou roli.

16
00:01:27,020 --> 00:01:32,740
V této sérii, budu nabízet jiný
pohled na to, co se ve vědě udalo.

17
00:01:32,740 --> 00:01:37,460
Stejně tak se tvořilo
v laboratořích i mimo ně.

18
00:01:40,780 --> 00:01:45,540
Toto je příběh, jak historie
stvořila vědu a věda stvořila historii

19
00:01:45,540 --> 00:01:49,220
a jak nápady, které
vytvořila změnili náš svět.

20
00:01:50,340 --> 00:01:52,660
To je příběh o síle ...

21
00:01:53,980 --> 00:01:55,980
.. důkazu ...

22
00:01:55,980 --> 00:01:58,100
.. a vášni.
........