1
00:01:47,100 --> 00:01:48,367
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:01:48,682 --> 00:01:49,988
V co věříte, pane Morgane?

3
00:01:50,108 --> 00:01:51,017
V nic.

4
00:01:51,051 --> 00:01:52,485
Můžeš věřit čemu chceš,

5
00:01:52,519 --> 00:01:54,253
ale už to není jenom o tobě.

6
00:01:54,287 --> 00:01:56,768
Proto z tebe dělám
nového poručíka vražd.

7
00:01:57,403 --> 00:01:58,562
Kurvadrát.
Mluvíte vážně.

8
00:01:58,596 --> 00:02:00,102
Něco je uvnitř.

9
00:02:00,965 --> 00:02:03,100
Kurva!
Hadi!

10
00:02:03,134 --> 00:02:04,335
Takže to začalo.

11
00:02:04,369 --> 00:02:07,104
Ano.

12
00:02:08,273 --> 00:02:09,874
Ne!

13
00:02:09,908 --> 00:02:12,276
Expert na Zjevení, James Gellar.

14
00:02:12,310 --> 00:02:14,212
Profesor z Tallahasské univerzity.

15
00:02:14,246 --> 00:02:17,548
Gellar zmizel před třemi lety,
když ho vyhodili.

16
00:02:20,151 --> 00:02:22,085
Travis Marshall.

17
00:02:23,354 --> 00:02:24,988
Takže Bůh ti řekl,

18
00:02:25,022 --> 00:02:26,756
abys zabil všechny ty nevinné.

19
00:02:26,791 --> 00:02:29,526
Bůh mluví s profesorem.

20
00:02:29,560 --> 00:02:31,528
Říkáš, že to Gellar zabíjí.

21
00:02:31,562 --> 00:02:34,397
Je mnohem silnější než já.

22
00:02:34,431 --> 00:02:37,466
Gellar.
Byl celou dobu mrtvý.

23
00:02:37,500 --> 00:02:40,068
Travisi, tys zabil Gellara.

24
00:02:41,470 --> 00:02:43,137
Miami Metro vraždy.
........