1
00:00:10,345 --> 00:00:14,181
Co jsi dělal po tom,
co jsi ji uškrtil?

2
00:00:14,183 --> 00:00:18,919
Šel jsem pro kytky.

3
00:00:18,921 --> 00:00:21,055
Kytky?

4
00:00:22,458 --> 00:00:24,559
Luční kytky.

5
00:00:24,561 --> 00:00:27,129
Jirnice modrá.

6
00:00:27,131 --> 00:00:29,765
Cože?

7
00:00:29,767 --> 00:00:33,270
To je luční kytka.

8
00:00:33,272 --> 00:00:35,806
A potom jsi dělal co?

9
00:00:39,043 --> 00:00:42,579
Dal jsem jí ty květiny
do vlasů.

10
00:00:44,616 --> 00:00:47,651
Byla nahá?

11
00:00:47,653 --> 00:00:52,057
Jo, byla nahá.

12
00:00:52,059 --> 00:00:57,129
A jak to, že byla vysvlečená.

13
00:00:57,131 --> 00:01:00,099
Sundal jsem jí šaty.

14
00:01:00,101 --> 00:01:02,570
Předtím?

15
00:01:02,572 --> 00:01:04,472
Předtím?

16
00:01:04,474 --> 00:01:06,074
Ano, předtím.

17
00:01:06,076 --> 00:01:08,976
Vzal jsi jí šaty před tím--

18
00:01:12,914 --> 00:01:15,082
Než jsem ji znásilnil.

19
00:01:27,399 --> 00:01:30,736
Co jsi udělal potom, Danieli?

20
00:01:30,738 --> 00:01:33,606
Seděl jsem s ní.

21
00:01:35,942 --> 00:01:38,478
Seděl jsi s ní?

22
00:01:38,480 --> 00:01:43,350
Ano, seděl jsem s ní
a držel ji za ruku.

23
00:01:43,352 --> 00:01:46,687
Proč jsi ji držel za ruku,
synu?

24
00:01:46,689 --> 00:01:49,690
Nepřišlo mi správné nechat
ji samotnou.
........