1
00:00:05,981 --> 00:00:11,612
Kapitánův deník,
hvězdné datum 41235.25.

2
00:00:12,363 --> 00:00:15,116
Naše poloha, planeta Ligon II,

3
00:00:15,282 --> 00:00:20,246
zdroj vzácné vakcíny, potřebné
na planetě Federace, Styris IV.

4
00:00:20,412 --> 00:00:23,582
Hvězdná flotila mě pověřila,
vykonat přátelskou návštěvu

5
00:00:23,749 --> 00:00:28,754
a navázat obchodní vztahy
k získání této léčivé látky.

6
00:00:28,921 --> 00:00:32,925
- Standardní orbita, pane.
- Poručík Yarová je připravena

7
00:00:33,134 --> 00:00:36,178
přivítat na palubě ligonskou
delegaci.

8
00:00:36,345 --> 00:00:37,388
Hned tam budeme.

9
00:00:38,681 --> 00:00:40,349
Máte velení, pane Date.

10
00:00:45,646 --> 00:00:47,690
Nákladový prostor 1.

11
00:00:47,857 --> 00:00:50,776
- Mohlo by to být zajímavé.
- Souhlasím.

12
00:00:50,943 --> 00:00:55,781
Nejen, že jsou podobni vzhledem,
ale i jejich historie je skoro stejná.

13
00:00:55,948 --> 00:00:59,618
Člení společnost do kast
a jsou nesmírně hrdí.

14
00:01:02,913 --> 00:01:06,417
Trvali na tom, že použijí vlastní transportér, pane.

15
00:01:06,584 --> 00:01:09,545
Když si to přejí.
Mají naše souřadnice?

16
00:01:09,712 --> 00:01:13,007
Mají.
Čekají na váš signál.

17
00:01:14,133 --> 00:01:17,261
Hovoří kapitán Picard
na palubě lodi Enterprise.

18
00:01:17,428 --> 00:01:20,556
Budeme rádi,
když nás poctíte návštěvou.

19
00:01:37,698 --> 00:01:40,367
Já jsem Lutan.

20
00:01:46,540 --> 00:01:48,292
Kapitán Jean-Luc Picard.

21
00:01:49,335 --> 00:01:50,920
Vítejte na palubě.

22
00:01:53,130 --> 00:01:57,426
Tohle jsou mí důstojníci.
........