1
00:00:02,000 --> 00:00:06,240
Tučniaky - za ich živelným pôvabom
sa skrýva úžasná povaha.

2
00:00:09,520 --> 00:00:13,280
Tieto trúfalé vtáky musia
vychovať svoje mladé

3
00:00:13,280 --> 00:00:16,400
navzdor najpozoruhodnejším
prekážkam.

4
00:00:16,400 --> 00:00:19,560
Skrytá kamera odhalí, aké
skutočne výnimočné sú.

5
00:00:26,680 --> 00:00:30,400
Od mrazivej Antarktídy...

6
00:00:30,400 --> 00:00:33,680
k spaľujúcim trópom...

7
00:00:33,680 --> 00:00:37,320
toto je príbeh o najoddanejších
rodičoch v prírode -

8
00:00:37,320 --> 00:00:38,960
nafilmovaný ako nikdy predtým.

9
00:00:47,680 --> 00:00:51,120
Pohľad mláďaťa na matku a otca
tučniaka obrovského.

10
00:00:54,800 --> 00:00:57,440
Jeho rodičia putovali
cez zamrznuté more

11
00:00:57,440 --> 00:00:59,280
a bojovali so snehovými búrkami,
aby ho vychovali.

12
00:01:02,960 --> 00:01:04,960
Tučniak Humboldtov je práve
tak oddaný.

13
00:01:06,920 --> 00:01:08,240
Chrániť ich mladé

14
00:01:08,240 --> 00:01:11,440
pred púštnym slnkom je len jedným
z mnohých problémov, ktorým čelia.

15
00:01:14,320 --> 00:01:17,720
Tučniaky skalné vychovávajú svoje mladé
v búrkach bičovanom južnom Atlantiku.

16
00:01:22,760 --> 00:01:25,680
Žiadny iný tučniak nie je taký
odvážny a vitálny.

17
00:01:28,320 --> 00:01:31,000
Tieto rodičia budú čeliť obrovskej
výzve, keď budú vychovávať

18
00:01:31,000 --> 00:01:33,160
mláďatá na najdrsnejších
miestach na Zemi.

19
00:01:36,680 --> 00:01:41,400
Ich zápas končí až vtedy, keď
ich mladé odchádzajú na oceán.

20
00:01:41,400 --> 00:01:43,760
Avšak ich neuveriteľný príbeh začína

21
00:01:43,760 --> 00:01:46,400
dlho predtým, než sa ich
mladé vôbec narodia.

........