1
00:00:01,000 --> 00:00:05,200
Tučniaky - za ich živelným pôvabom
sa skrýva úžasná povaha.

2
00:00:08,500 --> 00:00:12,200
Tieto trúfalé vtáky musia
vychovať svoje mladé

3
00:00:12,200 --> 00:00:15,400
navzdor najpozoruhodnejším
prekážkam.

4
00:00:15,400 --> 00:00:18,500
Skrytá kamera odhalí, aké
skutočne výnimočné sú.

5
00:00:25,600 --> 00:00:29,400
Od mrazivej Antarktídy...

6
00:00:29,400 --> 00:00:32,600
k spaľujúcim trópom...

7
00:00:32,600 --> 00:00:36,300
toto je príbeh o najoddanejších
rodičoch v prírode -

8
00:00:36,300 --> 00:00:37,900
nafilmovaný ako nikdy predtým.

9
00:00:46,600 --> 00:00:50,100
Pohľad mláďaťa na matku a otca
tučniaka obrovského.

10
00:00:53,800 --> 00:00:56,400
Jeho rodičia putovali
cez zamrznuté more

11
00:00:56,400 --> 00:00:58,200
a bojovali so snehovými búrkami,
aby ho vychovali.

12
00:01:01,900 --> 00:01:03,900
Tučniak Humboldtov je práve
tak oddaný.

13
00:01:05,900 --> 00:01:07,200
Chrániť ich mladé

14
00:01:07,200 --> 00:01:10,400
pred púštnym slnkom je len jedným
z mnohých problémov, ktorým čelia.

15
00:01:13,300 --> 00:01:16,700
Tučniaky skalné vychovávajú svoje mladé
v búrkach bičovanom južnom Atlantiku.

16
00:01:21,700 --> 00:01:24,600
Žiadny iný tučniak nie je taký
odvážny a vitálny.

17
00:01:27,300 --> 00:01:30,000
Tieto rodičia budú čeliť obrovskej
výzve, keď budú vychovávať

18
00:01:30,000 --> 00:01:32,100
mláďatá na najdrsnejších
miestach na Zemi.

19
00:01:35,600 --> 00:01:40,400
Ich zápas končí až vtedy, keď
ich mladé odchádzajú na oceán.

20
00:01:40,400 --> 00:01:42,700
Avšak ich neuveriteľný príbeh začína

21
00:01:42,700 --> 00:01:45,400
dlho predtým, než sa ich
mladé vôbec narodia.

........