1
00:00:04,320 --> 00:00:06,680
Existují některé velké otázky

2
00:00:06,680 --> 00:00:11,440
které nás zajímají a
znepokojují od úsvitu lidstva.

3
00:00:13,360 --> 00:00:16,120
Co je tam venku?

4
00:00:18,840 --> 00:00:21,520
Jak jsme se sem dostali?

5
00:00:25,200 --> 00:00:27,560
Z čeho je svět vytvořen?

6
00:00:30,600 --> 00:00:34,800
Příběh našeho hledání
odpovědí na tyto otázky,

7
00:00:34,800 --> 00:00:36,920
je příběh o vědě.

8
00:00:37,960 --> 00:00:39,840
Ze všech lidských snah,

9
00:00:39,840 --> 00:00:43,240
má věda největší dopad na naše životy -

10
00:00:43,240 --> 00:00:46,480
o tom jak vidíme svět,
o tom jak vidíme sami sebe.

11
00:00:46,480 --> 00:00:53,160
Její myšlenky, její úspěchy,
její výsledky, jsou všude kolem nás.

12
00:00:53,160 --> 00:00:58,520
Tak kam dojdeme
v moderním světě?

13
00:01:00,040 --> 00:01:04,720
Je to překvapivější a lidštější,
než si možná myslíte.

14
00:01:07,800 --> 00:01:11,360
To je příběh o síle,

15
00:01:11,360 --> 00:01:14,000
důkazu,

16
00:01:14,000 --> 00:01:16,320
a vášni.

17
00:01:18,000 --> 00:01:21,320
PŘÍBĚH VĚDY

18
00:01:24,040 --> 00:01:30,160
Tentokrát jedna z nejintimnějších
otázek, na kterou jsme se kdy ptali.

19
00:01:30,160 --> 00:01:32,720
Co z nás dělá lidské bytosti?

20
00:01:34,160 --> 00:01:36,720
Kdo jsme?

21
00:01:54,720 --> 00:01:56,880
Otázka, co je lidská přirozenost,

22
00:01:56,880 --> 00:02:00,840
co to je, co formuje
naše myšlenky, pocity a touhy,

23
00:02:00,840 --> 00:02:06,880
je ta se kterou se filozofové, spisovatelé
a náboženští představitelé všichni potýkali.
........