1
00:00:02,501 --> 00:00:05,136
Takže teď všichni
žijeme v Granby.

2
00:00:05,170 --> 00:00:08,306
- Je to divné.
- Proč by to táta dělal?

3
00:00:08,340 --> 00:00:12,143
- Nedává to smysl.
- Co na tom nechápete?

4
00:00:12,177 --> 00:00:14,312
Je to smutné,
ale rodiče umírají neustále.

5
00:00:14,346 --> 00:00:17,148
Někdy po sobě zanechají
sadu záhadných videokazet,

6
00:00:17,182 --> 00:00:19,150
které musíte poslouchat,
abyste zdědili

7
00:00:19,184 --> 00:00:23,154
záhadné jmění ve výši 23 milionů,
z nichž 1 milion

8
00:00:23,188 --> 00:00:25,990
někdy dostane někdo
úplně cizí jménem Elijah.

9
00:00:26,024 --> 00:00:29,660
Takové věci se stávají, Henry.
To je koloběh života.

10
00:00:29,694 --> 00:00:31,546
Máš pravdu, Jimmy,
je to prakticky klišé.

11
00:00:31,580 --> 00:00:34,699
Když to nesmíme nikomu říct,
jak jsi to vysvětlil snoubence?

12
00:00:34,733 --> 00:00:36,718
Řekl jsem Kate,
že tu chvíli pobudu,

13
00:00:36,752 --> 00:00:38,386
protože se chci znovu
sblížit s bratrem a sestrou.

14
00:00:38,420 --> 00:00:41,839
A ona tomu uvěřila.
No tak, tohle je na nic.

15
00:00:41,873 --> 00:00:45,510
Jsem doktor. Ne, teď není
čas být skromný. Jsem chirurg.

16
00:00:45,544 --> 00:00:48,630
- Teď dojíždím do práce
dvě hodiny. - A co já?

17
00:00:48,681 --> 00:00:51,282
Pozastavila jsem svou hereckou
kariéru, abych tu mohla být.

18
00:00:51,316 --> 00:00:53,935
Ale ne, když nepřijdeš do práce,
lidi by mohli umřít.

19
00:00:53,986 --> 00:00:55,186
Ne, počkej, to jsem vlastně já.

20
00:00:55,221 --> 00:00:57,221
Když mluvíme o umírajících
lidech, když nezaplatím

21
........