1
00:00:00,000 --> 00:00:01,900
V predchádzajúcich dieloch
ste videli...

2
00:00:01,906 --> 00:00:05,300
Celé turecké námorníctvo
by mohlo byť spálené na popol.

3
00:00:05,757 --> 00:00:07,924
Aké ďalšie dary si priniesol?

4
00:00:08,683 --> 00:00:10,381
Všetky cesty vedú do Ríma.

5
00:00:10,406 --> 00:00:11,806
Cez provinciu Romagna.

6
00:00:11,831 --> 00:00:13,931
Naši muži, združení pod
spoločnou zástavou

7
00:00:13,956 --> 00:00:16,056
dokážu prevrátiť misky váh
na jednu alebo druhú stranu.

8
00:00:16,781 --> 00:00:19,081
Mám svoje dieťa a svojho manžela,

9
00:00:19,106 --> 00:00:20,606
mám všetko, čo som chcela.

10
00:00:20,631 --> 00:00:23,031
- Všetko?
- Skoro všetko.

11
00:00:23,256 --> 00:00:24,856
Caterina Sforza má temný tieň,

12
00:00:24,881 --> 00:00:26,181
s ktorým sme sa už
dvakrát stretli.

13
00:00:26,206 --> 00:00:28,331
- Čo tu robíš?
- Poďme.

14
00:00:28,356 --> 00:00:30,556
Musíme vedieť, kedy
pôjdu na Forli.

15
00:00:30,681 --> 00:00:32,117
Od koho si to odpísal?

16
00:00:32,143 --> 00:00:33,206
Od chlapca, ktorého som
si vzal do postele.

17
00:00:33,706 --> 00:00:36,806
Vaša Výsosť, ako by si formuloval
moje veľvyslanecké povinnosti?

18
00:00:36,931 --> 00:00:39,031
Musíš ma informovať
o plánoch svojho brata.

19
00:00:39,056 --> 00:00:40,956
Si väzeňkyňa, moja drahá.
Je to jednoduché.

20
00:00:40,981 --> 00:00:42,481
Komu máme veriť?

21
00:00:42,706 --> 00:00:44,506
Mne veriť môžeš, otec.

22
00:00:44,531 --> 00:00:45,931
Nemáš inú možnosť.

........