1
00:00:03,070 --> 00:00:06,150
Tento seriál je založen na biblických příbězích.
Snaží se zachovat původního ducha knihy.

2
00:00:06,351 --> 00:00:09,700
Některé scény jsou násilné.
Divák by si měl zanechat odstup.

3
00:00:10,010 --> 00:00:11,978
V předcházejících
dílech jste viděli.

4
00:00:13,714 --> 00:00:19,175
Na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi.

5
00:00:19,286 --> 00:00:20,617
A Bůh řekl:

6
00:00:20,687 --> 00:00:22,382
"Budiž světlo."

7
00:00:25,325 --> 00:00:31,059
Adam a Eva neposlechli Boha
a jedli zakázané ovoce.

8
00:00:31,164 --> 00:00:35,533
Od té doby, co Kain zabil Ábela,

9
00:00:35,636 --> 00:00:38,901
Bůh viděl příliš mnoho zla
v lidských srdcích.

10
00:00:39,006 --> 00:00:42,339
Bůh mě varoval.
Řekl mi postav loď.

11
00:00:43,310 --> 00:00:46,040
Bůh ke mně promluvil.

12
00:00:46,146 --> 00:00:48,706
Povede nás do nového domova.

13
00:00:48,815 --> 00:00:51,978
Slíbil tolik potomků,
jako je hvězd na nebi.

14
00:00:53,987 --> 00:00:56,251
- Kdo jsi?
- Jmenuji se Mojžíš.

15
00:00:56,356 --> 00:00:59,553
Bůh mě poslal abych vás osvobodil.

16
00:00:59,660 --> 00:01:02,185
Pán nás vyvede z Egypta.

17
00:01:02,262 --> 00:01:04,492
Slíbil nám tuto zemi!

18
00:01:04,565 --> 00:01:06,658
Brzy bude naše!

19
00:01:07,568 --> 00:01:09,832
Jeruzalém, náš nový domov.

20
00:01:09,903 --> 00:01:13,270
Davide, tobě patří lid boží na zemi.

21
00:01:22,015 --> 00:01:24,245
Bůh tě opustil.

22
00:01:24,351 --> 00:01:27,445
Chce muže svého srdce.

23
00:01:29,790 --> 00:01:35,057
Věřím, že váš syn je
zaslíbený král svého lidu.
........