1
00:00:02,200 --> 00:00:04,880
Tučniaky - za ich živelným pôvabom

2
00:00:04,880 --> 00:00:06,880
sa skrýva úžasná povaha.

3
00:00:10,400 --> 00:00:12,560
Tieto trúfalé vtáky musia vychovať
svoje mláďatá

4
00:00:12,560 --> 00:00:14,640
navzdory najpozoruhodnejším
prekážkam.

5
00:00:16,680 --> 00:00:17,880
Skryté kamery odhalia,

6
00:00:17,880 --> 00:00:20,120
aké sú skutočne výnimočné.

7
00:00:26,640 --> 00:00:28,360
Od mrazivej Antarktídy...

8
00:00:30,520 --> 00:00:32,320
..k spaľujúcim trópom...

9
00:00:33,800 --> 00:00:37,440
..toto je príbeh o najoddanejších
rodičoch v prírode - ,

10
00:00:37,440 --> 00:00:40,000
nafilmovaný ako nikdy predtým.

11
00:00:50,880 --> 00:00:53,880
V Antarktíde je neskorá jar.

12
00:00:53,880 --> 00:00:56,920
Ako všetky naše kuriatka, aj tieto
mláďatá tučniaka obrovského rastú,

13
00:00:56,920 --> 00:00:59,560
narodené a vychovávané v jedných

14
00:00:59,560 --> 00:01:01,680
z najextrémnejších podmienok
na Zemi.

15
00:01:03,800 --> 00:01:06,000
Odkedy sa pred dvoma
mesiacmi vyliahli,

16
00:01:06,000 --> 00:01:09,520
sú vo všetkom závislé na
svojich oddaných rodičoch.

17
00:01:09,520 --> 00:01:13,280
No čoskoro sa budú musieť začať
starať aj samy o seba.

18
00:01:14,960 --> 00:01:19,040
Len za tri mesiace urobia najväčší
krok vo svojom živote

19
00:01:19,040 --> 00:01:21,840
a vykonajú dlhú cestu k moru.

20
00:01:21,840 --> 00:01:24,480
Iba potom sa skutočne naučia,

21
00:01:24,480 --> 00:01:27,360
ako sa stať dospelým tučniakom.

22
00:01:30,320 --> 00:01:32,880
Pipokamera poskytuje pohľad
z hľadiska mláďat,

23
00:01:32,880 --> 00:01:35,200
........