1
00:00:01,320 --> 00:00:02,110
Jednoho dne...

2
00:00:02,140 --> 00:00:04,290
se napiješ z Fontány vzpomínek...

3
00:00:04,290 --> 00:00:06,320
Až ten den přijde,
setkáme se znovu.

4
00:00:06,390 --> 00:00:09,160
Znovu a znovu dokazuješ,
že nejsi ničím víc, než jen přítěží.

5
00:00:09,230 --> 00:00:10,660
Možná bys mě měl
označit za zrádce

6
00:00:10,730 --> 00:00:12,160
a taky mě nechat zabít.

7
00:00:14,730 --> 00:00:16,800
Lidé tě podceňují,
Giuliano,

8
00:00:16,870 --> 00:00:19,170
což tě dělá vhodným

9
00:00:19,240 --> 00:00:21,740
k vylákání špeha
z jeho krytí.

10
00:00:21,800 --> 00:00:25,070
Ty jsi ten, co mi podstrčil
ony dokumenty do komnat.

11
00:00:25,140 --> 00:00:28,010
Jak dlouho pro ně děláš?

12
00:00:28,080 --> 00:00:30,510
Jsi stejně pobuřující
jako byla ona!

13
00:00:31,850 --> 00:00:34,020
- Je mrtvá?
- Na tom nesejde, je pryč

14
00:00:34,080 --> 00:00:36,820
Proto se na mě nemůžeš
ani podívat, ona tě opustila.

15
00:00:36,890 --> 00:00:41,190
- Viděl jsem muže.
- Kdo to byl, Leonardo?

16
00:00:41,260 --> 00:00:43,320
Pusť mě.

17
00:00:43,390 --> 00:00:45,960
- Co jsi viděl?
- Byl jsem to já.

18
00:00:47,400 --> 00:00:50,160
_

19
00:00:50,190 --> 00:00:54,190
Da Vinci's Demons S01E06 - Ďábel

20
00:00:54,210 --> 00:00:59,210
Překlad: treatys, nevermore, Equino_X2
Korekce: DENERICK
www.nextweek.cz

21
00:00:59,240 --> 00:01:46,860
_

22
00:01:52,760 --> 00:01:54,460
Tohle je šílenství?
........