0
00:00:06,240 --> 00:00:09,118
Kapitánův deník,
hvězdné datum 13 29.8.

1
00:00:09,280 --> 00:00:12,238
U.S.S. Enterprise
pronásleduje neznámou loď.

2
00:00:12,400 --> 00:00:15,233
Tam je. Uprostřed obrazovky.

3
00:00:16,800 --> 00:00:21,396
- Stále se nám snaží uniknout.
- Neztraťte je.

4
00:00:26,960 --> 00:00:28,871
Pozemská loď?

5
00:00:29,080 --> 00:00:32,038
Těžko říct.
Nevysílá registrační paprsek.

6
00:00:32,200 --> 00:00:37,228
- Pokud ano, přetíží motory.
- Moc je zatěžuje.

7
00:00:37,400 --> 00:00:40,597
Zase mění kurz.
Ví, že po něm jdeme.

8
00:00:40,760 --> 00:00:44,435
Držte se ho. Komunikace?

9
00:00:44,600 --> 00:00:49,196
Zkouším všechny frekvence,
neodpovídá. Jestli vůbec slyší.

10
00:00:49,360 --> 00:00:51,874
Slyší nás moc dobře.

11
00:00:52,040 --> 00:00:56,716
Blíží se k pásu asteroidů.
35 na Schillerově stupnici.

12
00:00:56,880 --> 00:01:00,873
- Zapnout deflektory.
- Už taky uviděli ty asteroidy.

13
00:01:01,040 --> 00:01:03,679
Držte se jich.
Pokusí se nás setřást.

14
00:01:04,680 --> 00:01:07,990
- Jestli je některý zasáhne...
- Senzory zachytily údaje o lodi.

15
00:01:08,160 --> 00:01:11,630
Je to malá nákladní loď třídy J.

16
00:01:11,800 --> 00:01:14,633
A přehřívají se jí motory.

17
00:01:16,200 --> 00:01:20,751
- Varujte je. Jestli přijdou o pohon...
- Vypověděly jim motory.

18
00:01:20,920 --> 00:01:23,593
Unáší je to do pásu asteroidů.

19
00:01:23,760 --> 00:01:27,594
To je konec. Pokud kolem nich
nerozprostřeme deflektory.

20
00:01:27,760 --> 00:01:31,309
To bychom přetížili vlastní motory.
Jsou moc daleko.

21
00:01:39,680 --> 00:01:42,513
........