1
00:00:03,640 --> 00:00:05,720
Tisíce rokov

2
00:00:05,720 --> 00:00:10,000
žil kmeň Ayoreo v lesoch
Južnej Ameriky.

3
00:00:11,280 --> 00:00:16,000
Stále vedú podobný život
lovcov a zberačov

4
00:00:16,000 --> 00:00:18,840
ako úplne prví ľudia na Zemi.

5
00:00:21,600 --> 00:00:27,680
No v júni 1998 sa stretli
tvárou v tvár s 20. storočím.

6
00:00:40,760 --> 00:00:43,040
KLOPANIE

7
00:00:49,000 --> 00:00:54,040
Bolo to náhodné stretnutie
medzi dvoma svetmi,

8
00:00:54,040 --> 00:00:58,480
oboma rovnako ľudskými, no
úplne oddelenými dejinami.

9
00:01:00,760 --> 00:01:03,560
V tomto seriáli rozpoviem príbeh

10
00:01:03,560 --> 00:01:07,560
o dobrodružstvách a udalostiach,
ktoré ich rozdelili...

11
00:01:09,720 --> 00:01:13,800
Tisíce rokov prudkej zmeny.

12
00:01:18,400 --> 00:01:22,080
70 000 rokov ľudskej histórie -

13
00:01:22,080 --> 00:01:27,560
príbehy, ktoré sme považovali za známe,
a iné, ktoré sme nikdy nepočuli.

14
00:01:31,360 --> 00:01:34,320
Nikto z nás sa nemôže nádejať,
že spozná celé dejiny ľudstva,

15
00:01:34,320 --> 00:01:36,600
no pomáhajú nám utvoriť si
ucelenú predstavu,

16
00:01:36,600 --> 00:01:40,360
pretože dejiny sú skutočne príbehom
toho, čím sme teraz,

17
00:01:40,360 --> 00:01:44,280
dlhej cesty našich predkov,

18
00:01:44,280 --> 00:01:47,320
drobných vecí, ktoré
zmenili svet...

19
00:01:47,320 --> 00:01:48,800
VÝBUCH

20
00:01:48,800 --> 00:01:50,160
..údery prírody,

21
00:01:50,160 --> 00:01:52,720
staré úspechy,

22
00:01:52,720 --> 00:01:56,720
víťazi...a porazení,

23
........