1
00:00:00,813 --> 00:00:03,164
Táto štúdia ukazuje, že ľudia

2
00:00:03,227 --> 00:00:05,011
vo vzťahu "priatelia s výhodami"

3
00:00:05,062 --> 00:00:08,397
sú tak šťastní, ako tí, čo sú
v monogamnom zväzku.

4
00:00:08,432 --> 00:00:10,399
A my budeme skúmať
súdržnosť

5
00:00:10,434 --> 00:00:12,602
netradičných vzťahov.

6
00:00:12,636 --> 00:00:15,571
Áno, popremýšľam o tom. Môžme
to tam dať do druhého riadku.

7
00:00:15,606 --> 00:00:17,273
Prečo si nepovedala, že
to tam nechceš dať?

8
00:00:17,307 --> 00:00:18,474
Zvládnem to. Som profesionál.

9
00:00:18,492 --> 00:00:20,526
Okej, nechcem to tam dať.

10
00:00:20,577 --> 00:00:22,645
Okej, tak tam daj toto.

11
00:00:22,663 --> 00:00:24,747
Si panovačná malá sopľaňa.

12
00:00:24,782 --> 00:00:27,366
Je to tlačová správa, Charlie.

13
00:00:27,417 --> 00:00:28,918
Nechceme to príliš rozťahovať.

14
00:00:28,952 --> 00:00:30,953
Dobre. Prines to sem.
Napíšem to.

15
00:00:30,987 --> 00:00:34,207
Dobre, nechám 10,000 opíc

16
00:00:34,258 --> 00:00:35,675
nech sa na to pozrú.

17
00:00:41,181 --> 00:00:43,666
"Napísané Kate Walesovou, PhD,
a Charlem Goodsonom"?

18
00:00:43,684 --> 00:00:45,885
Bolo by milé, keby si sa najprv
opýtala, či sa môžeš napísať prvá.

19
00:00:45,936 --> 00:00:47,887
Napísala som to podľa
abecedy.

20
00:00:47,938 --> 00:00:50,606
Goodson, Walesová?

21
00:00:50,641 --> 00:00:52,275
Podľa mien.

22
00:00:52,309 --> 00:00:55,478
Charlie, Kate.

23
00:00:55,512 --> 00:00:57,680
Podľa titulov.

........