1
00:00:00,281 --> 00:00:03,448
"Havaj. Odrazový můstek."
<i>V minulých dílech Mad Men...</i>

2
00:00:03,499 --> 00:00:05,770
Nebe je trošku morbidní.
Abyste se dostal do nebe,

3
00:00:05,770 --> 00:00:07,529
musí se stát něco hrozného.

4
00:00:07,579 --> 00:00:09,983
Je mi líto, že úspěchů dosahuji
za denního světla

5
00:00:10,077 --> 00:00:12,561
a nemůžu tak získat
stejnou odměnu.

6
00:00:12,654 --> 00:00:14,295
Omlouvám se,
ale vaše jméno mi vypadlo.

7
00:00:14,342 --> 00:00:17,001
Jsem Bob Benson.
Pracuju nahoře v účtárně.

8
00:00:17,055 --> 00:00:19,237
Ale víte, mám na starost
jen malou část.

9
00:00:19,282 --> 00:00:20,453
Co říkali?

10
00:00:20,479 --> 00:00:22,502
Je to jako minule. Ne.

11
00:00:22,611 --> 00:00:24,435
Takhle nemůžeme pokračovat.

12
00:00:24,528 --> 00:00:26,653
Za tohle nás Chevrolet platí.

13
00:00:26,759 --> 00:00:29,828
Nejsou to naše hodiny, jsou jejich.
Takže co další víkend?

14
00:00:31,363 --> 00:00:36,349
MAD MEN
6x10 - A Tale of Two Cities

15
00:00:36,574 --> 00:00:41,574
Překlad: DonDraper

16
00:00:41,799 --> 00:00:46,799
www.edna.cz/mad-men

17
00:01:07,636 --> 00:01:11,945
Tento sjezd nařizuje
Demokratickému národnímu výboru,

18
00:01:12,187 --> 00:01:14,320
aby svolal

19
00:01:14,351 --> 00:01:17,023
také sjezd na rok 1972.

20
00:01:17,093 --> 00:01:20,140
<i>Následující dodatek</i>
<i>k odstavci jedna...</i>

21
00:01:20,213 --> 00:01:24,150
<i>Cituji: Pro bližší</i>
<i>pochopení...</i>

22
00:01:24,184 --> 00:01:27,071
<i>Mám ti zabalit plavky?</i>

........