1
00:00:05,576 --> 00:00:07,849
<i>Epizoda 19</i>

2
00:00:08,776 --> 00:00:13,776
Subtitles by DramaFever
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:01:02,992 --> 00:01:05,292
Můj pane, jste v pořádku?

4
00:01:05,574 --> 00:01:09,246
- Vezměte ho dovnitř
a zavolejte doktora!
- Ano, pane!

5
00:01:36,522 --> 00:01:39,485
Co se děje?
Je opravdu mrtvá?

6
00:01:39,485 --> 00:01:42,613
Ano, je mrtvá.

7
00:01:42,893 --> 00:01:45,956
Zlá ženská...

8
00:01:45,956 --> 00:01:49,271
Na co čekáte?
Hned ji odneste!

9
00:01:49,271 --> 00:01:50,397
Ano, pane.

10
00:02:17,697 --> 00:02:20,344
Vezměte tu ženu dovnitř.

11
00:02:23,962 --> 00:02:25,436
Moje dítě...

12
00:02:28,098 --> 00:02:31,682
Moje dítě!

13
00:02:40,465 --> 00:02:45,275
Choi Kang Chi není člověk.

14
00:02:45,275 --> 00:02:53,042
Je napůl mytická bytost
a napůl člověk.

15
00:02:58,371 --> 00:02:59,796
Ne!

16
00:03:48,141 --> 00:03:50,684
<i>Není to zrůda.</i>

17
00:03:52,570 --> 00:03:55,002
<i>Není to zrůda.</i>

18
00:03:55,531 --> 00:03:59,671
<i>Není to... zrůda.</i>

19
00:04:02,093 --> 00:04:05,584
Moje dítě!

20
00:04:22,401 --> 00:04:24,408
Co myslíte?

21
00:04:24,408 --> 00:04:28,723
Je to to monstrum, které hledáte?

22
00:04:29,739 --> 00:04:35,043
Je to ten, kdo vás zajímá?

23
00:05:03,045 --> 00:05:05,950
Řekni mi pravdu. Teď hned!

24
00:05:05,950 --> 00:05:12,805
........