1
00:00:22,197 --> 00:00:24,416
- Ahoj, Chloe.
- Ahoj.

2
00:00:25,150 --> 00:00:28,485
- To jsou máminy hodinky.
- Cože?

3
00:00:28,503 --> 00:00:30,154
Jo. Našla jsem je
v šuplíku v tátově stole.

4
00:00:30,172 --> 00:00:32,039
Vždycky jsem ty
hodinky milovala.

5
00:00:32,090 --> 00:00:34,041
Takže teď budeme
nosit věci našich mrtvých rodičů?

6
00:00:34,092 --> 00:00:36,177
Co kdybych si šel obléct
máminy svatební šaty?

7
00:00:36,211 --> 00:00:38,879
Za to bych si i zaplatila.
A blíží se ti svatba.

8
00:00:38,931 --> 00:00:40,214
Mohlo by to
být něco starého.

9
00:00:40,265 --> 00:00:41,716
- Užij si ty hodinky.
- Sprcha je volná.

10
00:00:41,767 --> 00:00:44,435
To jsi zrovna vyšel?
Byl tam přes hodinu.

11
00:00:44,469 --> 00:00:46,670
Jo. Abychom ve vězení
dostali takový tlak vody,

12
00:00:46,688 --> 00:00:48,839
muselo by na dvorku
dojít ke vzpouře.

13
00:00:48,857 --> 00:00:52,226
- Pak na nás otáčeli hadice.
- Kluci, můžeme jít nakupovat?

14
00:00:52,277 --> 00:00:55,229
Jedu ve vietnamském jídle a chci
se stavit v granbyské jídelně

15
00:00:55,280 --> 00:00:58,065
- a dát si Pho.
- Pho? Pho co?

16
00:00:58,116 --> 00:01:01,552
- Pho, co dám do pusy a sním.
- Jsem zmatený.

17
00:01:01,587 --> 00:01:03,687
Pho je vietnamská nudlová
polévka, kterou určitě

18
00:01:03,705 --> 00:01:06,524
- v granbyské jídelně nemají.
- Pho je teď velká věc.

19
00:01:06,558 --> 00:01:07,875
Určitě ji budou mít.

20
00:01:07,926 --> 00:01:11,162
- Oni ji nemají! - Promiň,
Chloe. Jsi zase v Granby.

21
........