1
00:00:59,810 --> 00:01:01,770
Co to má bejt, Lindenová?

2
00:01:03,564 --> 00:01:04,815
Co chceš, Holdere?

3
00:01:04,815 --> 00:01:06,233
Až se příště rozhodneš
dělat na mým případu

4
00:01:06,233 --> 00:01:08,277
mohla bys mi dát vědět.

5
00:01:08,277 --> 00:01:11,196
Tohle je místo činu.
Zavolala jsem policii.

6
00:01:13,240 --> 00:01:14,825
Jak jsi to tu našla?

7
00:01:15,617 --> 00:01:16,869
Sarah?

8
00:01:23,417 --> 00:01:25,919
To je od Adriana.
Dnes ráno jsem ho viděla.

9
00:01:25,919 --> 00:01:28,005
Zase kreslí. Tohle nakreslil.

10
00:01:32,676 --> 00:01:35,512
<i>Poručíku, jedou sem novináři.</i>

11
00:01:39,474 --> 00:01:41,393
Zadržte je, dokud nepřijdu.

12
00:01:41,393 --> 00:01:42,978
<i>Rozumím.</i>

13
00:01:45,856 --> 00:01:47,733
Uvidíme se na stanici.

14
00:02:01,246 --> 00:02:04,541
Zdá se, že jsi našla složku
se Sewardovým případem.

15
00:02:36,448 --> 00:02:39,826
Překlad: Equino_X2, Araziel
Korekce: BuBBleS 1.00

16
00:02:41,954 --> 00:02:45,791
Zatím máme 17 těl nalezených
v bývalém zadržovacím jezeře

17
00:02:45,791 --> 00:02:48,335
západně od I-5 poblíž SeaTacu.

18
00:02:48,335 --> 00:02:51,505
Je to zatím jediné místo,
ale mohlo by jich být víc.

19
00:02:51,505 --> 00:02:54,716
První zprávy indikují,
že vrah použil stejné ostří

20
00:02:54,842 --> 00:02:56,385
a dostatek síly, aby skoro...

21
00:02:56,385 --> 00:02:59,763
v některých případech
zcela uřízl hlavy obětem.

22
00:02:59,930 --> 00:03:04,810
Podle velikosti
ostatků doktoři předpokládají,

23
00:03:04,810 --> 00:03:08,397
........