1
00:00:07,024 --> 00:00:09,816
MAJORITNÉ ZLOČINY 2x01
- KONEČNÝ ZOSTRIH -

2
00:01:12,767 --> 00:01:14,403
Čo tu robia hasiči?

3
00:01:14,469 --> 00:01:16,301
Potápači, mŕtva manželka
na dne bazéna.

4
00:01:16,350 --> 00:01:19,472
Áno, čakám. Skôr by ma
zaujímalo, čo tu robíš ty?

5
00:01:19,481 --> 00:01:21,107
Myslel som, že ideš
na Robinsonovu večeru ...

7
00:01:21,109 --> 00:01:23,563
- k odchodu do dôchodku.
- Wes Robinson skončil.

8
00:01:23,584 --> 00:01:27,935
Takže som posledný z mojej triedy
na akadémii, ktorý ešte pracuje.

9
00:01:28,319 --> 00:01:30,700
Takže si získal víťaznú
korisť. Koľko to bolo?

10
00:01:30,716 --> 00:01:35,469
- Asi 4 000$. - To je super! Tvoja
odmena za zapísanie sa do dejín.

12
00:01:35,528 --> 00:01:39,100
A stále to zažívam
znova a znova.

13
00:01:44,268 --> 00:01:45,636
Budem hádať: ...

14
00:01:46,215 --> 00:01:50,769
- Obeť bola vydatá, takže to nahlásil
jej manžel. - Musíš byť médium.

16
00:01:50,802 --> 00:01:53,593
Áno, poručík Flynn.
Majoritné zločiny.

17
00:01:53,633 --> 00:01:55,899
Áno, potrebujem vedieť
čas smrti. Kde ste?

18
00:01:56,076 --> 00:01:59,288
Takže, akú úbohú výhovorku
má tento manžel?

19
00:01:59,335 --> 00:02:02,367
Prišiel domov z práce a našiel
svoju ženu na dne bazéna.

20
00:02:02,406 --> 00:02:06,058
Vidím kopu krvi, takže ...
hádam, že sa neutopila?

21
00:02:06,137 --> 00:02:09,862
Nie. Áno. Bola ubodaná.
Na dne bazéna našli nôž.

23
00:02:09,939 --> 00:02:12,765
- Zdá sa, že súhlasí.
- A kde je manžel?

24
00:02:13,040 --> 00:02:14,473
Je tam, pane.

25
00:02:15,541 --> 00:02:21,065
Sykes, povedz mi, nenastavil
........