1
00:00:01,501 --> 00:00:06,642
SÁGA RODU FORSYTŮ
IV. část

2
00:00:14,024 --> 00:00:15,423
Nabídla jsem ti hodinky.

3
00:00:15,824 --> 00:00:17,462
Vzpomínky mi zůstanou.

4
00:00:19,064 --> 00:00:21,339
Sníží nás to na jejich úroveň,
když je prodáme.

5
00:00:21,504 --> 00:00:22,732
Ne.

6
00:00:24,224 --> 00:00:26,784
Forsyti dokážou, že všechno má svou cenu.

7
00:00:27,624 --> 00:00:30,582
Dokážou jen to, že občas může majetek
člověka osvobodit.

8
00:00:33,584 --> 00:00:35,256
Takže buďme svobodní!

9
00:00:36,864 --> 00:00:38,741
Ta váza něco vynese.

10
00:00:39,344 --> 00:00:41,812
- A ta soška taky.
- Všechno bys hned prodávat neměl.

11
00:00:41,984 --> 00:00:44,581
Proč ne?
Budeme jako cikáni.

12
00:00:45,544 --> 00:00:47,819
Koupíme maringotku a pojedeme,
kam nás osud zavede.

13
00:00:47,944 --> 00:00:50,504
Z jedné stavby na druhou.

14
00:00:51,264 --> 00:00:54,779
Ty mi budeš vařit venku na ohništi.
A v maringotce vychovávat kupu dětí.

15
00:00:55,264 --> 00:00:58,620
- Šest nebo sedm.
- Asi budu muset koupit

16
00:00:58,744 --> 00:00:59,938
ještě jednu maringotku.

17
00:01:06,744 --> 00:01:10,054
- Musím jít.
- A vás prodám taky.

18
00:01:11,064 --> 00:01:13,498
Ne, ty zachovej.

19
00:01:16,144 --> 00:01:18,977
Připomenou nám dobu,
kdy náš čas byl drahý.

20
00:01:19,504 --> 00:01:22,974
Ne. Pro mě dobu,
kdy jsem se o tebe musel dělit.

21
00:01:39,464 --> 00:01:40,419
Dobrý den, pane?

22
00:01:40,544 --> 00:01:42,216
Ano, děkuji,
velmi dobrý, Bilsonová.

........